Alojas administrācija

Vadlīnijas amatiermākslas kolektīvu darbībai no 17. oktobra līdz 6. novembrim

Pamatojoties uz valdības lēmumiem 2020. gada 13. oktobrī, jaunās prasības Covid-19 izplatības ierobežošanai no šī gada 17. oktobra būtiski attieksies arī uz amatiermākslas kolektīvu darbību.

Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” grozījumi ieviesti ar mērķi mazināt dažādu grupu (ģimene, darba vieta, skola, interešu pulciņš, amatiermākslas kolektīvs utt.) socializēšanos, lai vīruss neizplatītos no vienas grupas otrā. Epidemiologi ir secinājuši, ka šobrīd tieši šādi notiek vīrusa izplatība.

No 17. oktobra līdz 6. novembrim amatiermākslas kolektīviem būs ļauts darboties tikai attālinātā režīmā. Izņēmums ir individuālas nodarbības klātienē, ievērojot divu metru distanci. Piemēram, “vokālais pedagogs – kora dziedātājs”, “studijas vadītājs/meistars – māceklis”, “tautas mūzikas ansambļa vadītājs – dalībnieks”, “režisors – aktieris” utt.

Šajā periodā amatiermākslas kolektīvu publisku un privātu pasākumu rīkošana un piedalīšanās tajos ir atcelta. 

Pirms nedēļas, 9. oktobrī, valdība lēma par īpašu drošības pasākumu noteikšanu astoņās pašvaldībās (Daugavpils pilsētā un novadā, Aizputes, Dundagas, Kuldīgas, Olaines, Talsu un Krāslavas novadā). No 10. oktobra līdz 6. novembrim minētajās pašvaldībās amatiermākslas darbība klātienē nenotiek arī individuāli.

Avots: Latvijas Nacionālais kultūras centrs