Alojas administrācija

Staiceles pilsētas bibliotēkā 21.oktobrī viesojās rakstniece RAMONA INDRIKSONE

Staiceles pilsētas bibliotēkā VKKF finansētā projekta “Stāstu autoru pasaulē” ietvaros viesojās  rakstniece Ramona Indriksone. Rakstniece, kuras pirmie darbi bija garstāsti par mīlestību, kas tika noglabāti lādē, jo pašai valdīja uzskats, ka īstam literātam jābūt ar filologa izglītību. Sapnis par rakstīšanu tomēr visu laiku nav licis mieru. Uzdrošināšanās esot bijusi dalība īso stāstu konkursā žurnālā “Skola un Ģimene”1986. gadā. Laika gaitā tikušas rakstītas mazas skices, kas vēlāk pārtapušas pirmajos stāstos. Godīgi mācījusies prozas meistardarbnīcā pie Ingas Žoludes. Ja pirmie darbi tika publicēti zem pseidonīma Luīze Briede, tad tieši Inga Žoluda bijusi tā, kas strikti noprasījusi : “Kas tu īsti gribi būt?”. Protams, Ramona Indriksone.

2019. gadā literāte saņēmusi drosmi un aizsūtījusi stāstu manuskriptu uz apgādu “Zvaigzne ABC”, kas akceptējusi viņas pirmās stāstu grāmatas “Pāris metrus zem ūdens” izdošanu. Krājumā ievietoti stāsti, kuri tapuši laika gaitā no 2016. līdz 2018. gadam. Stāsti, kuru galvenie varoņi ir likteņa pabērni, cilvēki – kuriem dzīvē ir veicies mazāk nekā citiem. Tie ir problēmām piesātināti stāsti, kas liek lasītājam apstāties un padomāt. Kā pati autore atzina: “Tas ir daudzu gadu darba sociālā jomā atspulgs”.

Sekoja diskusija par stāstiem, par galvenajiem varoņiem, par grāmatu kopumā. Atbildot uz jautājumu par rakstīšanas plānu, par galveno varoņu nospraustiem mērķiem, Ramona Indriksone saka:  “Tēli iedzīvojas, prasa savu dzīvi un iepriekš noliktais stāsta mugurkauls ļoti bieži salokās”

 Vairāki klātesošie uzskatīja, ka šie stāsti varētu būt ievadi romānam. Rakstniece to jau  nojautusi un jau izdevniecībā atrodas viņas pirmais romāns “Es biju cita”. Gaidīsim!

Sagatavoja: Inta Meistere