Aloja

Brīvprātīgie palīgi – resurss sociālās aprūpes centru darbam Covid-19 apstākļos

Šī brīža Covid-19 izplatības rādītāji ir aktualizējuši nepieciešamību plānot aktīvu rīcību Covid-19 epidēmijas izplatības novēršanai un ieteikumu izstrādi kritisku situāciju attīstības gadījumā.

Kā viens no riska faktoriem sociālajā jomā ir aprūpes personāla kapacitāte ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, tādēļ Labklājības ministrija šī gada augustā uzrunāja izglītības iestādes, kurās ir sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, sociālā darba, aprūpes un veselības aprūpes jomās studējošie, kā arī nevalstiskās organizācijas, ar lūgumu apzināt brīvprātīgos, kuri kritiskā situācijā, ja Covid-19 izplatība skartu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās strādājošo aprūpes personālu, būtu gatavi iesaistīties kā brīvprātīgie palīgi sociālās aprūpes nodrošināšanā.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu brīvprātīgo palīgu piesaisti ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, ministrija ir izstrādājusi infografiku ar rekomendācijām brīvprātīgo palīgu iesaistei sociālās aprūpes centros.

Aicinām būt atbildīgiem pret sevi un citiem un grūtā brīdī sniegt atbalstu tur, kur tas visvairāk nepieciešams!

Brīvprātīgo palīgu iesaiste sociālās aprūpes centros

Avots: Labklājības ministrija