Aloja

Par jaunrades dziesmu konkursu “Kas mēs bijām, būsim, esam”

Godinot savu novadnieku, latviešu gaismas saucēju dzejnieku Ausekli, un, saglabājot latviešu a cappella kora dziedāšanas tradīciju, kopš 2005.gada Alojas pašvaldība organizē bērnu kora dziesmu jaunrades konkursu.

Konkursa mērķi ir motivēt jaunos autorus radīt latviskas un mūsdienīgas dziesmas bērnu korim un dot iespēju mūzikas skolu koriem izpildīt savu vienaudžu komponētus darbus.

Konkursa žūrija – komponisti Selga Mence un Ēriks Ešenvalds un kordiriģente Māra Skride konkursa 1.kārtā dziesmas vērtē pēc nošu materiāla, bet 2.kārtā dziesmas tiek vērtētas mūzikas skolu koru pirmatskaņojumā. Pirms otrās kārtas žūrija tiekas ar autoriem un viņu pedagogiem meistarklasē, kur notiek visu dziesmu analīze.

Piecpadsmit gados konkursā piedalījušies 132 jaunie autori, kas iesnieguši 239 jaundarbus – oriģināldziesmas un latviešu tautas dziesmu apdares.

Vairāki šodien atzīti mūzikas profesionāļi – Laura Gustovska,  Renāte Stivriņa, Evija Skuķe, Jēkabs Jančevskis, Aleksejs Peguševs, Sabīne Ķezbere, Madara Pētersone, Margarita Balanas un citi ir bijuši konkursa dalībnieki,

Ik  rudeni konkursa dziesmas skanējušas Alojā, trīs laureātu koncerti notikuši Rīgas Latviešu biedrības namā, kā arī Valmieras un Ādažu kultūras centros.

Jaundarbus konkursa žūrijas vērtējumam izpildījuši 24 bērnu kori no Valkas, Smiltenes, Strenčiem, Ogres, Zvejniekciema, Salacgrīvas, Alojas, Valmieras, Jaunpiebalgas, Aizkraukles, Rīgas, Madonas, Kokneses, Vecumniekiem, Jelgavas, Ķekavas, Salaspils, Cēsīm un Ādažiem

Ik pēc pieciem gadiem, dzejnieka Ausekļa jubilejas svētkos “Gaismu sauca”, mūzikas skolu apvienotie kori izpilda četros konkursa gados godalgotos darbus.

Alojas novada pašvaldība skanīgāko darbu autoriem piešķir naudas prēmijas.

Izdevniecība “Musica Baltica”  izdevusi trīs nošu krājumus “Jaunie jaunajiem”, kuros apkopoti konkursā godalgotie darbi.

Informāciju sagatavoja:

Alojas kultūras nama direktore

Ineta Laizāne