Aloja

Vīķos tiek uzstādīta jauna Bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta

Projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/021 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā” ietvaros Vīķos tiks izbūvēta jauna Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārta. 2020. gada 8. jūnijā tika izsludināts Iepirkums Nr. AND 2020/10/ERAF “Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas projektēšana un izbūve nekustamajā īpašumā “Vīķi””, kurā par uzvarētāju tika atzīts SIA “GATE L”. Līgums tika noslēgts 10. jūlijā, ar darbu izpildes termiņu 5 mēneši, par kopējo summu 63 404 EUR.

Šī ir viena no projektā iekļautajām aktivitātēm, kas pamatā būs nepieciešama Vīķu muižas teritorijā plānotās infrastruktūras izveidei, personām ar GRTPu. Esošā ūdensapgādes un kanalizācijas attīrīšanas iekārta ir fiziski nolietota un sliktā tehniskā stāvoklī, papildus notekūdeņu apjomu pieaugums iekārtai nav pieļaujams.

Izmaksas sadalītas procentuāli t.i. 70% no izmaksām ir attiecināmas uz jauno infrastruktūru Vīķu muižas teritorijā, kas arī būs galvenie patērētāji. Neattiecināmajās izmaksās iekļautas blakus esošās ēkas – pansionāts un dzīvojamā māja “Atvases”.

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada janvāris līdz 2021. gada decembris

Finansējums:  Projekta kopējās izmaksas ir 1 384 544.60 EUR, tai skaitā ERAF finansējums –  530 756.54 EUR, Valsts budžeta dotācija – 28 098.88 EUR.

Informāciju sagatavoja: projektu vadītāja A. Miškovska