Alojas administrācija

Biedrība “Alojas radošais klubs “Liepale”” aicina iedzīvotājus izteikt savu viedokli aptaujā

Biedrība “Alojas radošais klubs “Liepale”” plāno sagatavot projekta iesniegumu Vidzemes lauku partnerības “Brasla” izsludinātajā – LEADER projektu konkursa IX kārtā, saskaņā ar (MK not. nr. 590) 5.2. aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā (sabiedriskā labuma projekti): 5.Rīcībā: Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana. Lai izzinātu sabiedrības nepieciešamības un intereses, lūdzam aizpildīt aptaujas anketu.
Šī aptauja ir anonīma, dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā!

Saite uz aptauju ŠEIT