Aloja

Triju novadu uzņēmēji diskutē par sadarbības iespējām pēc administratīvi teritoriālās reformas

Š.g. 20.novembrī norisinājās Alojas novada Uzņēmēju kopsapulce. Šajā izaicinājumu un pārmaiņu laikā sapulce notika tiešsaistē, ikviens interesents varēja tajā piedalīties, pieslēdzoties no jebkuras vietas Latvijā un pasaulē.

Uzņēmēju kopsapulce tika atklāta ar Alojas novada domes priekšsēdētāja Valda Bārdas uzrunu, pēc kuras sekoja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja Jāņa Endziņa seminārs, kurā tika akcentētas Aktuālākās izmaiņas Latvijas nodokļu sistēmā “Vai ir labs laiks nodokļu izmaiņām? Noteikti nē. Šādā krīzes laikā izmaiņas, kuras pasliktina situāciju nav vēlamas, bet būtu vēlams koncentrēties Covid seku novēršanai”.

Kopsapulces turpinājumā AS “Swedbank” uzņēmumu naudas pārvaldības speciāliste Dana Videmane sapulces dalībniekus iepazīstināja ar tēmu “E-komercija – sabiedrotais dinamiskajā pārmaiņu pasaulē”, ko tā mums var sniegt kā privātpersonām un kā uzņēmumiem. D. Videmane, iepazīstinot klātesošos ar pētījumu, minēja, ka Covid – 19 pandēmija ir mainījusi iedzīvotāju iepirkšanās paradumus iepērkoties interneta veikalos, izvēloties noteiktas preces, kā arī plašāk tiek izmantota e-vide, lai saņemtu noteiktus pakalpojumus, izmantojot dažādus norēķinu veidus. D. Videmane sava stāstījuma beigās novēl: “Šis izaicinošais brīdis, kurā mēs dzīvojam, ir jāizmanto, ejam plašāk, rokam dziļāk, ejam pāri robežām un transformējam savus biznesus.”

Kopsapulces galvenajā daļā Alojas, Limbažu un Salacgrīvas pašvaldību vadītāji un uzņēmēju pārstāvji diskutēja par novadu Uzņēmumu sadarbības iespējām un problēmām pēc administratīvi teritoriālās reformas. Diskusijā piedalījās Alojas novada domes priekšsēdētājs  V. Bārda, SIA “Aloja-Starkelsen” valdes loceklis Jānis Garančs, Limbažu novada domes priekšsēdētājs Didzis Zemmers, SIA “Virte tehnoloģijas” valdes loceklis Kaspars Mežapuķe, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un SIA “Kapteiņu osta” valdes loceklis Ojārs Jūliks. Diskusijas moderators: Valmieras biznesa inkubatora vadītājs Jurģis Priedītis.

Diskusijas sākumā novadu uzņēmēji un pašvaldību vadītāji pārrunāja novadu un uzņēmēju sadarbību, minot galvenos aspektus, kas tiek darīti un ko vēl nepieciešams darīt, lai veiksmīgāk sadarbotos nākotnē. J. Garančs piebilda, ka kopīga komunikācija ir sākums veiksmīgai sadarbībai. Savukārt D. Straubergs akcentē, ka uzņēmēji sniedz pašvaldībai informāciju, kas tiem nepieciešams, lai veiksmīgāk darbotos. V. Bārda min, ka ir svarīgi ieklausīties, nevis likt šķēršļus uzņēmumu darbībā un attīstībā.

Uzņēmēji par galveno problēmu uzskata darbaspēka trūkumu, kā arī pašvaldības iesaisti šajā procesā – dzīvojamā fonda piedāvājumu. Vēl, kā viena no problēmām, kas tika minēta šī brīža, ir finanšu situācija. SIA “Aloja-Starkelsen” valdes loceklis teic: “Uzņēmējdarbības attīstībai finanšu iestādes šobrīd nav pretimnākošas, uzņēmumi var pastāvēt, bet nav iespējams attīstīties.”

Uzņēmēji uzsver, ka teritoriālais iedalījums uzņēmējdarbībā nav nozīmīgs, to vajag izmantot kā iespēju, jebkuras pārmaiņas, ja nekas netiek darīts, ir drauds, ja pārmaiņas izmanto savā labā, tas noteikti būs ieguvums. Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs min, ka attīstība pēc teritoriālās reformas būs iespēju līmenī, cik to ļaus pieejamie resursi.

Pašvaldību vadītāji izsakās par sadarbību pašvaldību starpā, pēc reformas:

V. Bārda komentē: “Nav iespējams pateikt, kā būs pēc reformas, bet uzskatu, ka valsts ir tik stipra, cik stiprs ir katrs tās posms. Ir nepieciešams uzsvērt katra reģiona iespējas, kā arī veidot dialogu godīgā ceļā. Iepriekš novadi ir spējuši sadarboties, tādēļ ir cerība, ka tā notiks arī nākotnē.”

D. Straubergs uzsver: “Pašvaldībai ir jābūt godīgai pret uzņēmējiem, izveidojot visiem vienādus noteikumus. Tādā veidā tiktu novērstas domstarpības uzņēmēju vidū.”

D. Zemmers akcentē: “Jebkura joma novadā ir vienlīdz svarīga, izaicinājums jaunajai novada vadībai to redzēt un strādāt, lai nākotni veidotu pēc iespējas pozitīvāku.”

Toties uzņēmēji jaunajai novada vadībai novēl saglabāt pozitīvo un strādāt kopīgā vienotā komandā.

Kopsapulces noslēgumā Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Andris Līvs sniedza uzņēmējiem atskaiti par Uzņēmēju konsultatīvās padomes veiktajiem darbiem. Tāpat tika pārrunātas ieceres 2021. gadam.

Paldies visiem, kuri piedalījās. Novēlam sasniegt savus mērķus un nepastāties izaugsmē, vēlu arī izturību un veselību!

Sagatavoja:

Zane Lapšāne-Celma

Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA projektu koordinatore