Alojas administrācija

Sociālā dienesta klientu apkalpošanas kārtība ārkārtas situācijas laikā

Alojas novada domes Sociālais dienests ārkārtējās situācijas laikā no 23.novembra līdz 11. janvārim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē, piemērojot izņēmumus krīzes situācijā. Sociālais dienests sniegs klātienes pakalpojumus tikai neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās un pieņems tikai klientus, kuri pakalpojumus vai pabalstus pieprasa pirmo reizi. Visi neskaidrie jautājumi risināmi ar telefona vai e-pasta starpniecību.

Sociālā dienesta darbinieku kontakti.

Adrese: Rīgas iela 4, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Informācijai. Ārkārtējās situācijas laikā Covid-19 vīrusu saslimušām personām un kontaktpersonām jāveic īpaši piesardzības pasākumi. Pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādei var izmantot kādu no šādām iespējām: piegādi mājoklī, izvairoties no kontakta ar piegādātāju; pārtikas vai preču piegādi ar tuvinieku palīdzību, atstājot tās pie durvīm; lūgt pašvaldības sociālā dienesta palīdzību, izvairoties no tieša kontakta ar sociālo darbinieku.​

Alojas novada domes Sociālais dienests aicina pieteikties vienatnē dzīvojošus un vientuļus Alojas novada iedzīvotājus, kuriem nepieciešama palīdzība pamatvajadzību nodrošināšanai – pārtikas, medikamentu piegādei dzīvesvietā.

Aicinām iedzīvotājus ziņot Sociālam dienestam, ja jūsu rīcībā ir informācija, ka kāda persona vai ģimene ir palikusi bez iztikas līdzekļiem vai iespējām iegādāties pārtiku, pirmās nepieciešamības preces vai medikamentus.

Informāciju sagatavoja: Jana Beķere