Aloja

No 3. decembra apmeklētajiem slēgtas noteiktas Alojas novada domes iestādes

Ievērojot 2020. gada l. decembra Ministru kabineta sēdē pieņemto lēmumu par grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” pagarināšanu, izstrādāts Alojas novada domes izpilddirektora p. i. Aivara Krūmiņa rīkojums par Alojas novada domes iestāžu – Alojas Dienas centrs, Staiceles Dienas aprūpes centrs un Staiceles jauniešu kluba “Čempiņš” darba režīma maiņu.

Sakarā ar rīkojumu tiek noteikts, ka ar 3. decembri līdz turpmākam rīkojumam, augstāk minētās iestādes apmeklētājiem tiek slēgtas.

Pateicamies par sapratni un vēlam stipru veselību.