Aloja

Norisinās projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā” īstenošana

Alojas novada pašvaldība ir viena no pašvaldībām Latvijā, kas iesaistījusies valstī notiekošajā deinstitucionalizācijas procesā. Deinstitucionalizācijas procesa ietvaros starp Alojas novada domi un Centrālo Finanšu un Līgumu Aģentūru ir noslēgta Vienošanās par ERAF projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā” Nr. 9.3.1.1/19/I/021 īstenošanu (turpmāk – projekts).  Ar projekta piesaistīto finansējumu rasta iespēja Alojas novadā izveidot jaunus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus personām ar invaliditāti ar mērķi nodrošināt dzīvesvietai pietuvinātu pakalpojumu pieejamību un padarīt cilvēku ar invaliditāti dzīvi neatkarīgāku. Tāpat jaunizveidotie pakalpojumi sniegs atbalstu arī cilvēku ar invaliditāti ģimenēm.

Vīķu muižas slimnīcas ēkā notiks pielāgošana grupu dzīvokļu izveidei personām ar garīga rakstura traucējumiem, Vīķu muižas teritorijā esošajā saimniecības ēkā tiks izvietots dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Vīķu muižā jau uzsākta jauna bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, kas ir viena no projektā iekļautajām aktivitātēm, kas pamatā būs nepieciešama Vīķu muižas teritorijā plānotās infrastruktūras izveidei.

Plānojot nepieciešamos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, tika ņemts vērā Alojas novada deinstitucionalizācijas procesā iesaistīto bērnu individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādātajos individuālajos atbalsta plānos noteiktais. Tādēļ drīzumā durvis vērs Sociālās rehabilitācijas centrs, kurš iekārtots ar projektā iegādāto aprīkojumu par projekta līdzekļiem.

Sociālās rehabilitācijas centrs atradīsies Alojas Ausekļa vidusskolas sporta hallē Alojas pilsētā. Sociālās rehabilitācijas centra telpas tiek iekārtotas divās sporta halles telpās. Saskaņā ar bērnu atbalsta plānos noteikto, Sociālās rehabilitācijas centrā sniedzamais pakalpojums un tā aprīkojums plānots pareizas stājas un muskulatūras nostiprināšanai. Viena telpa būs konsultāciju kabinets, bet otrā telpā notiks aktīvas vai citas fizioterapijas nodarbības.

Par projekta līdzekļiem iegādāts daudzveidīgs aprīkojums. Konsultāciju kabinets ir pilnībā apmēbelēts ar mūsdienīgām prasībām atbilstošām medicīnas vajadzībām ražotām mēbelēm – galdu, plauktiem, daudzfunkcionālo kušeti, aizslietni.

Otrā sociālās rehabilitācijas centra telpa jau aprīkota ar zviedru sienu, kurai būs pievienota speciāla vingrošanas sistēma. Bērni varēs veikt fiziskos vingrinājumus uz kustību aktivitāšu komplekta, kas sastāv no dažādu formu un virsmas struktūru, vienlaicīgi, sasniedzot arī taktīlo sajūtu stimulēšanas mērķi.  Sekojot mūsdienu tendencēm, fizioterapijā kabinetā tiks izmantotas vairākas elektroniskas iekārtas, kuras darbojas savietojamībā ar datorprogrammām. Tādēļ iegādāts portatīvais dators, kurš nodrošinās elektronisko ierīču darbību un centra administratīvā darba organizēšanu.

Šobrīd notiek process, kas saistīts ar normatīvos aktos noteikto reģistrēšanos ārstniecības iestāžu reģistrā un sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Pēc Sociālās rehabilitācijas centra atvēršanas deinstitucionalizācijas procesā iesaistītiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem būs iespējams saņemt pakalpojumus, savukārt tie tiks nodrošināti no ESF līdzekļiem.

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada janvāris līdz 2021. gada decembris

Finansējums:  Projekta kopējās izmaksas ir 1 384 544,60 EUR, tai skaitā ERAF finansējums –  530 756,54 EUR, Valsts budžeta dotācija – 28 098,88 EUR.

Sagatavoja: J. Beķere