Alojas administrācija

Tiešsaistes seminārs “Ko darīt darba devējiem, lai darba vietās samazinātu Covid-19 izplatību? Kā organizēt attālināto darbu?”

RSU Darba drošības un vides veselības institūts  organizē profesionālās pilnveides tiešsaistes semināru (izmantojot ZOOM platformu)

“KO DARĪT DARBA DEVĒJIEM, LAI DARBA VIETĀS SAMAZINĀTU COVID-19 IZPLATĪBU? KĀ ORGANIZĒT ATTĀLINĀTO DARBU? “ 

PIETEIKŠANĀS TIKAI ELEKTRONISKI!

18.12. 10.00 – 11.45 PIETEIKTIES

21.12. 10.00. – 11.45 PIETEIKTIES

21.12. 13.00 – 14.45 PIETEIKTIES

21.12. 16.00 – 17.45 PIETEIKTIES

23.12. 10.00 – 11.45 PIETEIKTIES

Semināra mērķis:

 • Pārrunāt darba aizsardzības speciālistu un darba devēju pieredzi epidemioloģisko risku samazināšana.
 • Sniegt ieskatu pieejamajos informatīvajos materiālos par preventīvajiem pasākumiem pret COVID-19;
 • Nodrošināt ar informāciju par iespējamajiem preventīvajiem pasākumiem darba vietās, t.sk:
 • Darba vides riska novērtēšanu attālinātajām darba vietām un padomiem attālinātā darba vietu iekārtošanai;
 • Pasākumiem, lai:
  • novērstu darbinieku pulcēšanos;
  • nodrošinātu fizisku distancēšanos ražošanā un birojos;
  • nodrošinātu lielāku kontroli par darbinieku kustību;
  • nodrošinātu darbinieku sadarbību bez tieša/ fiziska kontakta;
  • veidotu drošu darba vidi;
  • identificētu un pasargātu riska grupas uzņēmumos;
  • izvairītos no biznesa riskiem
 • Galvenajiem traucēkļiem preventīvo pasākumu ieviešanā?

Mērķauditorija: darba aizsardzības speciālisti, darba aizsardzības kompetentie speciālisti, darba devēji, personāla vadītāji u. c.

 • Papildus informācija:  lasma.akulova@rsu.lv; tel.: 29437702
 • Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots, tāpēc lūdzam pieteikties savlaicīgi. Ja tiks pārsniegts vietu skaits grupā, paturam tiesības atteikt dalību tiem dalībniekiem, kuri pieteikušies vēlāk.

Sertifikāts: Par dalību seminārā tiek izsniegts RSU sertifikāts (2 izglītības stundas). 

Dalības maksa: Dalība seminārā ir BEZMAKSAS.

Seminārs notiek Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā Informācijas padomes apstiprinātā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns 2020. gadam” ietvaros.