Aloja

Uzņēmēju un darbinieku atbalstam Covid-19 seku pārvarēšanai šogad izstrādātas vairāk kā 20 atbalsta programmas

Covid-19 pandēmija gan pavasarī, pirmo reizi izsludinot ārkārtējo situāciju valstī, gan rudenī līdz ar atkārtoti izsludināto ārkārtējo situāciju un iesviestajiem drošības pasākumiem vīrusa izplatības mazināšanai  atstājusi negatīvu ietekmi uz ekonomiku un jo īpaši uz atsevišķu nozaru uzņēmējiem – tūrisma sektoru, izmitināšanas pakalpojumiem, starptautiskajiem pārvadātājiem, pasākumu rīkotājiem, kultūras nozari, tirdzniecību un citiem.

“Covid-19 pandēmijas izraisītā krīze ir izaicinājums mums visiem – gan katram mums personīgi, gan valsts tautsaimniecībai kopumā. Īpaši skaudrs šis laiks ir uzņēmējiem un citiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem kopš pavasara ir bijis jāpielāgojas vai pat jāaptur uzņēmējdarbība, sekojot valdības pieņemtajiem Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumiem. Izaicinājums valsts pusē bija strauji sagatavot atbalsta instrumentus tiem, kurus epidemioloģiskās drošības ieviestie regulējumi ietekmē vai skar vistiešāk,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

“Kopš pavasara uzņēmēju atbalstam izstrādātas vairāk kā 20 īpašas atbalsta programmas Covid-19 seku mazināšanai, šobrīd aktuāli ir 15 atbalsta instrumenti. Ir svarīgi radīt visus nepieciešamos drošības un atbalsta pasākumus Covid-19 seku mazināšanai, tāpēc tiek ieviesti dažādi risinājumi un atbalsta mehānismi ekonomiskas stimulēšanai. Valdībā ir apstiprināti grozījumi, kas ļauj darba devējam saglabāt esošās darba vietas un noturēt darbiniekus. Ir jāsniedz pēc iespējas plašāks un daudzveidīgāks atbalsts, lai uzņēmēji var noturēt augsti kvalificētus speciālistus, kas būs pamats uzņēmumu pilnvērtīgas darbības atjaunošanai tuvākajos mēnešos,” norāda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Atgādinām, ka līdz 2021. gada 15. janvārim uzņēmēji var iesniegt pieteikumus Valsts ieņēmumu dienestā (VID) dīkstāves atbalsta un daļēji nodarbināto algas subsīdijai par decembra mēnesi. Vienlaikus atgādinām, ka dīkstāves atbalsta saņēmējam papildus pieejama piemaksa 50 EUR apmērā par apgādībā esošu bērnu.

Tāpat līdz 15. janvārim uzņēmumi var iesniegt pieteikumus VID vienreizēja granta saņemšanai apgrozāmajiem līdzekļiem.

No šīs nedēļas privātpersonām pieejams atbalsts pašizolācijas izdevumu segšanai viesnīcās, kuru saraksts publicēts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) mājaslapā.

Arī 2021. gadā uzņēmējiem būs pieejamas finanšu institūcijas Altum atbalsta programmas maziem, vidējiem un lieliem uzņēmumiem. Arī nakamgad Altum turpinās piešķirt garantijas lieliem komersantiem, apgrozāmo līdzekļu aizdevumus ar papildu finansējumu 10 milj. EUR apmērā, garantijas banku kredītbrīvdienu piešķiršanai un Covid-19 eksporta kredītu garantijas neatkarīgi no eksporta partnera valsts un uzņēmuma lieluma. Tūrisma operatoriem ir pieejamas Altum garantijas banku nodrošinājuma garantiju saņemšanai. Plānots, ka Altum kapitāla fonds atbalstu varēs piešķirt līdz 2021. gada 30. septembrim.

Savukārt garantijas darījumiem līdz 500 tūkstošiem eiro Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai, kas tiek piešķirtas ar komercbanku starpniecību, uzņēmumiem būs pieejamas līdz nākamā gada beigām. Tāpat tiks turpinātas līdzšinējās atbalsta programmas aizdevumu, riska kapitāla un garantiju veidā jauniem un esošiem komercbanku finanšu pakalpojumiem, kuras komersantiem izsniedz gan Altum, gan ar komercbanku starpniecību, un ir pieejamas MVU un lielajiem saimnieciskās darbības veicējiem.

LIAA piedāvā uzņēmumiem atbalstu starptautiskās konkurētspējas un eksporta veicināšanai, nodrošina mārketinga aktivitātes tūrisma veicināšanai pēc Covid-19 pandēmijas, kā arī atbalstu individuālo aizsardzības līdzekļu sertifikācijai.

Vienlaikus atgādinām, ka valsts sedz slimības lapas Covid-19 inficētajiem no pirmās dienas, kā arī radīti atbalsta mehānismi nomas maksas segšanai valsts un pašvaldību iestādēs un kapitālsabiedrībās darbojošiem uzņēmumiem, nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarinājumam pašvaldībās, nodokļu samaksas termiņa pagarināšanai vai sadalīšanai nomaksas termiņos uz laiku līdz 3 gadiem, kā arī citi  atbalsta pasākumi nodokļu jomā.

Informācijas apkopojums par šobrīd aktuālajām atbalsta programmām publicēts Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē: https://www.em.gov.lv/lv/atbalsta-pasakumi-uznemejiem.

Kontaktinformācija uzņēmumu konsultācijām:

  • LIAA klientu apkalpošanas nodaļa: tālrunis konsultācijām 68803505, epasts  jautajumi@liaa.gov.lv. Darba laiks katru dienu no pl.09.00-19.00. papildu informācijai: https://www.liaa.gov.lv/lv/covid19;  
  • ALTUM Covid-19 atbalsts uzņēmējiem: tālrunis konsultācijām 26655309, epasts info@altum.lv. Darba laiks – darba dienās no 09.00-18.00. Papildu informācijai: https://www.altum.lv/lv/;
  • VID: tālrunis konsultācijām 67120000. Darba laiks – no pirmdienas līdz ceturtdienai no pl. 8.15-17.00, piektdienās un pirmssvētku dienās no pl. 8.15–15.45. Jautājumu rakstiski iespējams uzdot VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. Papildu informācija: https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19.

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv