Alojas administrācija

Tiešsaistes seminārs: “MŪSDIENĪGAS KOPSTRĀDES Telpas – prasības, izaicinājumi un risinājumi”

RSU Darba drošības un vides veselības institūtsaicina uz profesionālās pilnveides semināru

“MŪSDIENĪGAKOPSTRĀDES Telpas – prasības, izaicinājumi un risinājumi

Semināra mērķis: Kopstrādes telpu piedāvājums arī Latvijā pēdējo gadu laikā ir būtiski pieaudzis un ieņēmis savu vietu darbam domāto telpu vidū līdzās tradicionālajiem birojiem un attālinātajam darbam mājās.  

Iekārtojot un pilnveidojot kopstrādes telpas ir svarīgi atcerēties arī par tajās strādājošo cilvēku drošību un veselību – gan vispārējam telpu iekārtojumam, gan konkrētu darba vietu iekārtošanai. Seminārā plānots pārrunāt būtiskākās darba aizsardzības un citas prasības, iekārtojot šādu darba vidi – sākot no vispārējām prasības (piemēram, attiecībā uz telpu ventilāciju, ugunsdrošību u. tml.), līdz jaunākajām tendencēm biroju iekārtošanā, biroja mēbeļu izvēlē un produktīva darba plānošanā. Plānojam pārrunāt arī iespējamos risinājumus epidemioloģisko prasību ievērošanai un nodrošināšanai kopstrādes telpās.

Tāpat būs iespējas pārrunāt kolēģu pieredzi kopstrādes darba  vides iekārtošanā.

Mērķauditorija: kopstrādes telpu attīstītāji, darba aizsardzības speciālisti, darba aizsardzības kompetentie speciālisti, dizaina un telpu plānošanas speciālisti, citi interesenti. 

Semināra norises laiks un vieta:

2021. gada 15. janvāris, plkst. 14.00 – 15.30

Seminārs notiks tiešsaistē, izmantojot ZOOM platformu.

Pieteikšanās:


Sertifikāts: Par dalību seminārā tiks izsniegts RSU sertifikāts (2 izglītības stundas). 

Dalības maksa: Dalība seminārā ir BEZMAKSAS. Semināra materiāli būs pieejami mājas lapā www.stradavesels.lv

Seminārs notiek Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā Informācijas padomes apstiprinātā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns 2020. gadam” ietvaros