Alojas administrācija

Alojas kultūras namā pandēmijas laikā uzlabo tehnisko stāvokli

2020. gadā Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ Alojas kultūras namā nācās atcelt vairākus  pasākumus. Izpalika arī deju kolektīvu dalība Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kas tika pārcelti uz 2021. gadu.

Kultūras nama budžeta tāmē ietaupītos līdzekļus Alojas novada dome atļāva izlietot nama tehniskā stāvokļa uzlabošanai. Par 4946,00 EUR SIA “JAP” veikti četru tehnisko ieeju kāpņu kapitālo remontu un domes centrālās ieejas fasādes remontu. Ilgi gaidīto lielās zāles un skatuves bēniņu siltināšanu veiks SIA “KALO BŪVE”, izmaksas: 3084,00 EUR. Toties par  482,00 EUR tika iegādātas sešas lustras laulību zālei un priekštelpai.

Savukārt par ietaupītajiem dziesmu un dejas svētku finanšu līdzekļiem (3925,00 EUR)  tika iegādāti kultūras nama jauktā kora “ALE” dziedātāju tautas tērpi. Brunču audumu izauda SIA “LIMBAŽU TĪNE”, savukārt tērpu šūšanu veica SIA “Aigas Skrastiņas šūšanas salons”. Iepriekšējie kora tērpi tika darināti pirms 27 gadiem, tādēļ šis ir nozīmīgs un ilgi gaidīts ieguldījums.

Sagatavoja: Ineta Laizāne