Aloja

Aicinām Alojas NVO uz AIF Konsultāciju un Projektu dienām Vidzemē

Lai Alojas novada projektu iesniedzējiem palīdzētu sagatavoties AIF Kapacitātes projektu konkursam, aicinām izmantot AIF Konsultāciju dienas Vidzemē un pieteikt savu individuālo konsultāciju š.g. 1., 2., 3., 9., 10. vai 11. februārī zvana, videozvana vai citā attālinātā formātā. Konsultācijām vēlams pieteikties iepriekš, zvanot 20258200 (Gundega) vai rakstot uz e-pastu gundega.silina@vnf.lv.

Lai labāk sagatavotos individuālām konsultācijām februāra sākumā saistībā ar savu ideju AIF Kapacitātes konkursam, aicinām vispirms piedalīties vienā no Projektu dienām Vidzemē janvāra beigās – 25., 27. vai 29. janvārī. Pieteikšanās – https://ej.uz/Kapac_projektu_DienasProjektu dienu laikā kopīgi izpratīsim AIF projektu rakstīšanas pamatprincipus – konkursa nolikuma, pieteikuma anketas un vērtēšanas kritēriju savstarpējo loģiku un projekta radīšanas procesu kontekstā ar NVO kapacitātes stiprināšanas vajadzībām.

Projektu dienās īpaši tiek aicināti pieteikties tie interesenti, kam ir neliela projektu rakstīšanas pieredze un kas vēlas labāk izprast AIF projektu veidošanas pamatprincipus, kā arī kuru pārstāvētās organizācijas atbilst Kapacitātes projektu konkursa iesniedzēju nosacījumiem.

Atgādinām, ka AIF Kapacitātes konkursa ietvaros var plānot aktivitātes, kuras ir vērstas uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību un tīklošanos, cilvēkresursu kompetenču celšanu, finanšu ilgtspējas attīstību un līdzekļu piesaisti, kā arī citas aktivitātes, kas vērstas uz organizācijas attīstību ar mērķi efektīvāk darboties savu mērķu sasniegšanā. Viena projekta finansējums ir 6 000 – 20 000 eiro, ilgums ir 6 – 24 mēneši. Kopējais konkursa budžets ir 1 060 000 eiro, un tajā plānots atbalstīt vismaz 60 projektus. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 15. februāris plkst.14.00.

Pirms Projektu dienas aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu – ŠEIT, kā arī aicinām noskatīties informatīvo semināru – ŠEIT.

Jau ziņots, ka Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas (biedrības un nodibinājumi) ir aicinātas iesniegt projektu pieteikumus AIF Kapacitātes projektu konkursā. Konkursa mērķis – stiprināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības sektora un pilsoniskās sabiedrības organizāciju ilgtspēju un kapacitāti.

Papildu informācija:

Valmieras novada fonda projektu vadītāja

AIF reģionālais koordinators – konsultants Vidzemē

Tālrunis: 20258200; e-pasts: gundega.silina@vnf.lv

http://www.vnf.lv / Facebook.com/ValmierasFonds/