Alojas administrācija

Par ielu un ceļu uzturēšanu ziemas periodā novadā

Atbilstoši laika prognozei Alojas novada ielu un ceļu uzturētāji prioritārā secībā veic ziemas sezonas ielu, ceļu, gājēju ietvju uzturēšanas darbus, ņemot vērā ielu un ceļu uzturēšanas klases. Valsts akciju sabiedrība (VAS) “Latvijas Valsts ceļi” apsaimnieko valsts īpašumā esošo ceļu uzturēšanu, un pašvaldība rūpējas par savā pārziņā esošajām ielām un ceļiem. 

Pašvaldība ir noslēgusi līgumus ar uzņēmējiem, kas rūpējas par ielām un ceļiem novadā: Alojas pilsētas un pagasta, Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldēs autoceļus uztur SIA “Tēraudiņi”. Savukārt Braslavas un Brīvzemnieku pagastā ceļu uzturēšanas darbus veic VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”.

Ietves un gājēju ceļu tīrīšanu pašvaldības teritorijā veic pašvaldības labiekārtošanas strādnieki un sētnieki. Savukārt privātās teritorijās ietves, piemēram, gar veikaliem, no sniega jāattīra uzņēmējiem, bet daudzdzīvokļu ēku teritorijās – namu apsaimniekotājam.

Juridiskas vai privātpersonas var vērsties pie novada uzņēmējiem un zemnieku saimniecībām, kuri sniedz maksas pakalpojumus privāto un piebraucamo ceļu tīrīšanā:

  • SIA “Tēraudiņi”, Valdis Možvillo, tel. 29421240
  • SIA “AD Celtnieks”, Didzis Dubra, tel. 26646666
  • SIA “Eko vides tehnoloģijas”, Ineta Matvejeva, tel. 26459768
  • SIA “Aloja Agro”, Arvīds Ozols, tel. 26644741
  • SIA “Kekor”, Valdis Siliņš, tel. 22359918
  • z/s “Pārupes”, Aigars Broms, tel. 26553799
  • z/s “Strautmaļi”, Toms Prokopovičs, tel. 28341095
  • z/s “Dārziņi”, Līga Blaumane, tel. 28304459

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un ņemt vērā, ka ielas un ceļi ir sadalīti ceļu uzturēšanas klasēs, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi. Tādēļ vispirms tiek iztīrītas brauktuves, kam ir noteikta augstāka uzturēšanas klase. Informācija par ielu un ceļu uzturēšanas klasēm pieejama vietnē www.aloja.lv, sadaļā Pašvaldība – Pašvaldības autoceļi.

Sniega tīrītāju darba kārtība uz pašvaldības autoceļiem ir pagastu pārvaldnieku pārziņā. Ja ir neskaidrības, jautājumi, problēmas vai ieteikumi ceļu un ielu uzturēšanas jomā, aicinām sazināties ar pārvaldniekiem:

Alojas pilsētas un pagasts:

Zanda Aderniece, tālr. 25749109

Staiceles pilsētas un pagasts:

Rihards Būda, tālr. 28652353

Braslavas pagasts:

Dace Šķepaste, tālr. 26670718

Brīvzemnieku pagasts:

Dace Tauriņa, tālr. 28684163


Sagatavoja:

Regīna Grosa