Aloja

18. februārī notiks Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde

Uzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 2021.gada 18. februārī plkst. 15.00, lietotnē Cisco Webex Meetings (https://alojasnd1.webex.com/meet/valdis.barda)

Darba kārtība:

  1. Apsardzes pakalpojumu piesaiste Alojas novadam – Andris Līvs, SIA “ELKOMS I”;
  2. Aktualitātes uzņēmēju vidū – Andris Līvs, SIA “ELKOMS I”;
  3. Jaunumi uzņēmējiem –  Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja Sabīne Stūre;
  4. Pašvaldībai piederošo telpu izmantošana – Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda;
  5. Aktualitātes Alojas novada domē – Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda;
  6. Citi jautājumi:
  7. Nākamās sēdes laiks un vieta.

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

Kontaktpersona: Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja Sabīne Stūre, tel.25749131, e – pasts sabine.sture@aloja.lv

  1. Uzņēmēju padomes locekļu priekšlikumi vai iebildumi pie jautājumiem būs konkrēti jānoformulē, lai var atspoguļot protokolā. Viedokļu atšķirību gadījumā būs jābalso;
  2. Sēdes laikā būs jānonāk pie konkrētiem lēmumiem, kas parādīs turpmākos darbības plānus.