Aloja

Izmaiņas Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvā

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvā ir notikušas izmaiņas. Viola Ķikute, kura pārstāvēja uzņēmumu SIA “Alewood” un Uldis Mežulis SIA “Rudzo” īpašnieks, ir atsaukuši savas kandidatūras no padomes locekļu pienākumu pildīšanas. Padomes nolikums paredz, ka šādā gadījumā jāieceļ uzņēmuma pārstāvis, kurš pēc uzņēmēju kopsapulces  balsojuma ir nākamais locekļa amata pretendents. Šoreiz tie ir ZS “Priedītes” īpašnieks Alvis Bondars un ZS “Klētnieki” pārstāve Linda Neļķe.

Jaunie padomes locekļi apstiprinājuši savu dalību padomē un piedalīsies nākamā uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kura jaunā sastāvā notiks 2021.gada 18. februārī plkst. 15.00, lietotnē Cisco Webex Meetings.

Teksts:

Zane Lapšāne-Celma