Aloja

Reģionu princips mācību uzsākšanai skolās tiek atbalstīts valdībā

Stingri ievērojot visus valstī ieviestos piesardzības un drošības pasākumus, mācības klātienē būs iespēja atsākt tajās pašvaldībās, kurās saslimstība ar Covid-19 ir zemāka par 200 saslimušajiem uz 100 000 iedzīvotāju. Par to 2021. gada 18. februārī vienojās valdība, atbalstot Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvāto klātienes mācību reģionu principu.

Ministru kabineta apstiprinātās izmaiņas rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosaka, ka atskaites punkts klātienes mācību uzsākšanai ir 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem konkrētās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde.  Turpmāk Slimību profilakses un kontroles centrs trešdienās apkopos datus un publicēs to pašvaldību sarakstu, kas atbilst drošas skolas kritērijiem. Ja uz kārtējās kalendārās nedēļas trešdienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits ir līdz 200, mācības klātienē var uzsākt 1.- 4. klase.

Atbilstoši šim principam, no 22. februāra klātienes mācības varēs uzsākt 25 novados: Alsungā, Aucē, Cesvainē, Burtniekos, Dagdā, Durbē, Ērgļos, Krustpilī, Kuldīgā, Ķegumā, Mālpilī, Naukšēnos, Neretā, Pāvilostā, Pļaviņās, Rūjienā, Salacgrīvā, Saulkrastos, Siguldā, Skrīveros, Skrundā, Tērvetē, Vecumniekos, Vecpiebalgā un  Mērsragā.

Skolām, kurās tiek atsāktas klātienes mācības, ir jāievēro noteiktas epidemioloģiskās drošības prasības: skolēniem no 1. klases ir jālieto maskas, skolas nodrošina regulāru telpu vēdināšanu, distancēšanos mācību procesā, klašu nepārklāšanos starpbrīžos, tiek veikti dezinfekcijas pasākumi, kā arī pēc Veselības inspekcijas izstrādāta algoritma izglītības iestādes klātienē nodarbinātajiem obligāti jāveic Covid-19 testēšana.

Pedagogi, kas ir paaugstināta riska grupā – ar hroniskām saslimšanām un seniori no 60 gadu vecuma – vienojoties ar izglītības iestādes vadītāju, var strādāt attālināti līdz brīdim, kamēr tiek uzsākta vakcinēšanās pret Covid-19.

Izglītības iestādes dibinātājam iespēju robežās jāveic nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi, lai skolēniem būtu iespēja nokļūt izglītības iestādē, samazinot epidemioloģiskos riskus: kājām, ar privāto transportlīdzekli vai izglītības iestādes autobusu, proti, pēc iespējas nepalielinot plūsmu sabiedriskajā transportā.

Lēmumu par mācību uzsākšanu klātienē pieņem izglītības iestādes dibinātājs, informējot izglītības iestādes padomi, audzēkņus un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus, kā arī Izglītības un zinātnes ministriju.

Ja mācību iestādē ir skolēni, kuri dzīvo citas pašvaldības teritorijā ar augstākiem saslimstības rādītājiem, skolas direktors konsultējas ar audzēkņa vecākiem, izvērtē iespējamos riskus un lemj par iespējām mācīties klātienē katrā konkrētā gadījumā atsevišķi. 

Ministri konceptuāli vienojās, ka kumulatīvais rādītājs “200 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem 14 dienās” nevar būt vienīgais kritērijs, lai izvērtētu situāciju, un jāņem vērā arī citi faktori, kas ietekmē Covid-19 izplatību. Līdz ar to, gala vārdu par novadiem, kuros var uzsākt vai turpināt klātienes mācības, teiks Slimību profilakses un kontroles centrs pēc tam, kad 14 dienu griezumā būs izanalizēta saslimstības dinamika un ar to saistītie epidemioloģiskās drošības riski katrā novadā. Par papildus kritērijiem, saskaņā ar kuriem turpmāk notiks šī izvērtēšana, atsevišķi lems nākamajā Ministru kabineta sēdē.

Avots: Izglītības ministrijas tīmekļvietne