Aloja

Noslēgusies Alojas novada jauniešu anketēšana

Gatavojoties administratīvi teritoriālajai reformai, Alojas novada un Limbažu novada jaunatnes lietu speciālisti veica anketēšanu, lai noskaidrotu, Alojas novadā deklarēto jauniešu, vecumā no 13 – 25 gadiem, viedokli par to, kas ir nepieciešams, lai jaunietis justos laimīgs savā dzīvesvietā, kā arī, lai atbildīgie darbinieki veiksmīgāk spētu realizēt jaunatnes politiku pēc novadu apvienošanas. Kopumā, pēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra datiem, Alojas novadā šajā vecuma grupā ir 630 deklarētie jaunieši (statistika uz 30.11.2020.).

Anketēšanas laikā tika noskaidrots jauniešu viedoklis par tēmām, kā jauniešu iniciatīva, līdzdalība, iekļaušanās sabiedrībā, iekļaušanās darba tirgū, u.c.

Lai nodrošinātu pietiekamas un kvalitatīvas zināšanas par jauniešiem un jauniešu situāciju novadā no 2020. gada 25. novembra līdz 2021.gada 31. janvārim Alojas novada Jaunatnes lietu speciāliste veica Alojas novada 13 līdz 25 gadīgo jauniešu aptauju. Aptaujas ietvaros noskaidrots jauniešu vērtējums par Alojas novadu kā dzīves, darba un brīvā laika pavadīšanas vietu. Kopumā aptaujā piedalījušies un anketas aizpildījuši 103 Alojas novada jauniešu (gan Alojas un Staiceles pilsētās, gan arī visos novada pagastos).

Aptaujas anketa tika izplatīta interneta vidē (https://www.visidati.lv/aptauja/1648993728/). Informācija par aptauju tika izplatīta ar masu mediju starpniecību, pašvaldības interneta mājaslapas un sociālo tīklu starpniecību, kā arī personīgi uzrunājot konkrētus jauniešus. Kopumā aptaujas anketu veidoja 30 jautājumi un no respondentiem 68 % bija sievietes un 32 % vīrieši. Vidējais respondentu vecums bija 17,3 gadi.

Ar aptaujas rezultātiem iespējams iepazīties šeit:

Sagatavoja:

Alojas novada jaunatnes lietu speciāliste Monta Meldere