Aloja

Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai iegādāts kvadricikls

Alojas novada dome 2020. gada nogalē iesniedza projekta pieteikumu „Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Alojas novadā, 3.kārta” Zemkopības ministrijas Zivju fonda 3. kārtas pasākumam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”. Saskaņā ar padomes lemto ( 30.11.2020. sēdes protokols Nr. 4.1-28e/13/2020, 3.9. apakšpunkts.), Zivju fonds šo projektu atbalstīja, bet  finansējuma trūkuma projekts tika atstāts rezervē.

Zivju fonda padome sēdē 2021. gada 14. janvārī (19.01.2021. protokols Nr. 4.1-28e/1/2021) lēma par līdzekļu piešķiršanu no 2021. gada Zivju fonda valsts budžeta dotācijas četru 2020. gadā rezervē atstāto zivju aizsardzības pasākuma projektu finansēšanai. Līdz ar to Alojas novada domei tika piešķirts finansējums 10 000 EUR apmērā kvadricikla ar piekabi iegādei.

2021. gada 28. janvārī Alojas novada dome noslēdza līgumu par kvadricikla un papildaprīkojuma piegādi ar SIA “PRO R-MOTORS” par kopējo summu EUR 10 394. Kvadricikls ir piegādāts un nodots Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldes rīcībā. Alojas novada domes finansējums EUR 394,00. 

Sagatavoja: J. Mošura
Foto: R. Grosa