Aloja

Pašvaldība rosina sakārtot reģionālā autoceļa posmu Staicele – Mazsalaca

Finanšu ministrija līdz šī gada 9. martam aicināja pašvaldības iesniegt priekšlikumus par Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu, Mazsalacas un Alojas novada pašvaldība rosinājusi Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā iekļaut autoceļa V163 posmu Staicele – Mazsalaca, lai to sakārtotu par Eiropas Savienības piešķirto finansējumu Covid-19 radīto seko ekonomikai mazināšanai. Šis ir pēdējais nepabeigtais ceļa posms, ko pirms daudziem gadiem aizsāka reģionālo autoceļu sakārtošanas projekta “Ziemeļu stīgas” ietvaros.

Valsts autoceļš V163 ir īsākais ceļš kravu pārvadājumiem no Ziemeļvidzemes un Igaunijas dienvidu daļas uz Salacgrīvas ostu, “VIA Baltica” un izbūvējamo “Rail Baltica” dzelzceļa līniju. Infrastruktūras attīstībai ir būtiska loma visā Vidzemes reģiona uzņēmējdarbībā, integrējot arī Vidzemes reģionu Eiropas transporta tīklā. Attīstot infrastruktūru, tiks mazināta reģionālā nevienlīdzība un tiks sekmēta uzņēmējdarbība.

Alojas un Mazsalacas pašvaldības izsaka pateicību Limbažu, Salacgrīvas, Naukšēnu un Rūjienas pašvaldībām un to vadītājiem, kuri arī iesnieguši ierosinājumu Finanšu ministrijā, izsakot atbalstu “Ziemeļu stīgas” posma Staicele – Mazsalaca sakārtošanai un saprotot, ka tas nesīs rezultātus visa reģiona attīstībā.

Sagatavoja:

Regīna Grosa
Sabiedrisko attiecību speciāliste