Aloja

Informācija par pabalsta 200 eiro apmērā izmaksu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aprīlī izmaksās vienreizēju pabalstu 200 eiro apmērā Latvijā dzīvojošām personām, kuras laikposmā no 2021.gada 1.marta līdz ārkārtējās situācijas beigām saņem Latvijas:

  • Vecuma pensiju (tai skaitā priekšlaicīgi);
  • Invaliditātes pensiju;
  • Apgādnieka zaudējuma pensiju;
  • Speciālo valsts pensiju;
  • Atlīdzību par darbspēju zaudējumu;
  • Atlīdzību par apgādnieka zaudējumu;
  • Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu;
  • Izdienas pensiju, ja ir sasniegts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums, taču vecuma pensija nav piešķirta.

Vienreizējo pabalstu 200 eiro apmērā saņems arī personas, kurām VSAA izmaksā bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu vai pabalstu personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana.

Vienreizējo pabalstu VSAA izmaksās 2021.gada aprīlī bez personas iesnieguma. Personām, kuras ikmēneša pensiju, atlīdzību vai pabalstu saņem dzīvesvietā, to piegādās bez maksas, bet pārējiem pārskaitīs uz kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu, kurā tiek ieskaitīta pensija, atlīdzība vai pabalsts.

Ja tiesības uz vienreizējo pabalstu 200 eiro apmērā radīsies pēc 2021.gada 1.marta, to bez personas iesnieguma izmaksās 30 dienu laikā no dienas, kad būs pieņemts lēmums par pensijas, atlīdzības vai pabalsta piešķiršanu.

Vienreizējo 200 eiro pabalstu izmaksās neatkarīgi no tā, vai persona ir nodarbināta. Uz vienreizējo pabalstu nevar vērst parādu piedziņu un ieturējumus, un no tā netiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra