Aloja

Kā pareizi sagatavot nodošanai jumta šīferi?

SIA “ZAAO” nodrošina jumta šīfera savākšanu un apsaimniekošanu poligonā “Daibe”. Pakalpojumu nodrošinām visā SIA “ZAAO” darbības teritorijā pēc iedzīvotāju vai uzņēmumu pieteikuma.

Maksa par jumta šīfera savākšanu no klienta adreses ar SIA “ZAAO” transportu un nogādāšanu apglabāšanai poligonā “Daibe” ir 164.00 EUR/tonna + PVN. Maksa par juma šīfera nodošanu poligonā “Daibe” ir 135.00 EUR/tonna + PVN.
Norādītās cenas ir spēkā 2021. gadā.

Plašāka informācija: www.zaao.lv