Aloja

Iepirkums Nr. AND/2021/06 „Projekta izstrāde un autoruzraudzība PII piebūvei Sporta ielā 4, Staicele, Alojas novadā”

Publicēts: 22.03.2021.

Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/54040