Alojas administrācija

Par mācību procesa organizēšanu Alojas novada vispārizglītojošajās skolās no 29. marta

Mācību process klātienē

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) 24. martā publicējis administratīvo teritoriju sarakstu, kurās epidemioloģiskie apstākļi pieļauj no 29. marta mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības iestāžu 1.-4. klasēm. Tajā iekļauts arī Alojas novads.

No 29. marta Alojas Ausekļa vidusskolā un Staiceles pamatskolā 1.-4.klašu skolēni atsāk mācības klātienē.  Šajā laikā klātienē notiek tikai mācību stundas, bet nenotiek interešu izglītības pulciņu nodarbības un pagarinātās dienas grupas. Sporta stundas tiek organizētas tikai ārtelpās. Svarīgi ir atcerēties, ka atrodoties mācību iestādē, gan skolēniem, gan pedagogiem ir jālieto sejas aizsargmaskas, regulāri jāmazgā vai jādezinficē rokas, jāievēro  2m distance.

Atbilstoši mācību procesa norisei ir mainīti arī skolēnu autobusu maršrutu laiki, skolēnu nokļūšanai mājās pēc mācību stundām. Informācija par autobusu maršrutiem pieejama šeit.

Ārtelpu nodarbības

17. martā SPKC publicēja epidemioloģiski drošo pašvaldību sarakstu, kur kumulatīvais saslimstības ar Covid-19 rādītājs nepārsniedz 250 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, šajās pašvaldībās no 22. marta iespējama formālā vai neformālā izglītības procesa īstenošana ārtelpā, ļaujot pulcēties grupās līdz 20 cilvēkiem, līdz piecām stundām nedēļā, vienas stundas ilgums – 40 minūtes.

Izvērtējot visus ar ārtelpu nodarbībām saistītos aspektus, ir pieņemts lēmums, ka skolas var  plānot ārtelpu nodarbības klašu kolektīviem, kuras organizē klašu audzinātāji sadarbībā ar  mācību priekšmetu skolotājiem.  Šo tikšanos galvenais mērķis ir skolēnu psihoemocionālās spriedzes mazināšana, bet ne mācību programmas apguve. Minētajos gadījumos tiek plānota konkrēto klašu skolēnu nokļūšana uz ārtelpu nodarbībāmun atpakaļ, izmantojot skolēnu autobusu

Aicinām skolēnus un viņu vecākus  regulāri sekot līdzi informācijai izglītības iestāžu mājaslapās, portālā “E-klase”, jautājumu gadījumā vērsties pie skolas administrācijas vai klašu audzinātājām.

Sagatavoja:
Ilze Kapmale,
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja