Alojas administrācija

Attālināto mācību laikā aug skolu interese par iespēju diagnosticējošos darbus pildīt tiešsaistē

Šī gada marta sākumā izglītības portāla Uzdevumi.lv platformā veiksmīgi aizvadīti divi tiešsaistes diagnosticējošie darbi – dabaszinībās 6. klasei un matemātikā 3. klasei. Ņemot vērā gan skolu iepriekšējo pieredzi tiešsaistes darbu veikšanā, gan nepieciešamību mācību procesu organizēt attālināti, šogad interese par iespēju darbu izpildi rīkot digitālā formātā ir būtiski augusi – 6. klases darbu 4. martā tiešsaistē aizvadīja 80% Latvijas sestklasnieku, bet 3. klases darbu 9. martā – gandrīz 50% valsts trešklasnieku.

Tiešsaistes darbus Uzdevumi.lv jau piekto gadu organizē sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC). Pirms darba skolas iesniedza pieteikumu darbu izpildei tiešsaistē, kas Uzdevumi.lv komandai ļāva precīzi paredzēt lietotāju skaita pieplūdumu pārbaudījumu dienās un attiecīgi pielāgot serveru jaudas, nodrošinot nepārtrauktību portāla darbībā. Neskatoties uz lielo dalībnieku skaitu, abu darbu izpildes process tiešsaistē noritēja bez tehniskiem traucējumiem.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad tiešsaistes darbu organizēšana notika klātienē mācību iestādēs, šoreiz epidemioloģiskās situācijas dēļ vairāk nekā 90% skolēnu tiešsaistes darbus veica attālināti no mājām. Darba izpildes laikā skolotāji organizēja tiešsaistes mācību stundu, kas ļāva ērti sazināties ar skolēniem un risināt organizatoriskus jautājumus, ja tādi radās.

Dabaszinību darbu 6. klasei kopumā veica 17 194 skolēni jeb 80% valsts sestklasnieku no 443 mācību iestādēm, bet 3. klases darbu matemātikā – 8 847 skolēni jeb 47% Latvijas trešklasnieku no 271 skolas. Salīdzinājumam – 2020. gadā dabaszinību diagnosticējošo darbu tiešsaistē aizvadīja 8768 skolēni jeb 42% Latvijas sestklasnieku no 232 skolām, bet matemātikā – 1653 skolēni jeb 9% trešklasnieku no 74 valsts izglītības iestādēm.

Abi darbi tiešsaistē bija pieejami gan latviešu, gan krievu valodā. Diagnosticējošo darbu 6. klases dabaszinībās 14 021 skolēni veica latviešu valodā, bet 3 173 skolēni to pildīja krievu valodā. Diagnosticējošā darba vidējais vērtējums ir 55,8%. Savukārt diagnosticējošo darbu 3. klases matemātikā latviski veica 7 511 skolēni, bet krievu valodā – 1 336 skolēni. Diagnosticējošā darba vidējais rezultāts ir 68,9%.

Darbos iekļautie testveida uzdevumi tika izlaboti automātiski, savukārt atbildes uz pārējiem jautājumiem vērtēja skolotājs. Tiklīdz uzdevumu vērtēšana bija noslēgta, Uzdevumi.lv sistēma automātiski veica skolēnu rezultātu apkopošanu un nosūtīšanu Valsts izglītības satura centram, tādējādi skolotājam atvieglojot darbu, ietaupot laiku un izslēdzot iespēju kļūdīties datu ievadē ar roku.

Pateicoties digitālā formāta priekšrocībām, tiešsaistes darbi paver jaunas iespējas skolēnu rezultātu analīzē – darbiem ir iespējams noteikt vidējo izpildes laiku un risināšanas ilgumu katram no uzdevumiem. Papildus Uzdevumi.lv sistēma ļauj analizēt skolēnu paradumus pārskatīt un labot uzdevumus pirms darba iesniegšanas. Izmantojot šos datus, VISC var veikt padziļinātu diagnosticējošā darba analīzi, kas palīdz novērtēt ne vien skolēnu zināšanas, bet arī paša darba un tajā iekļauto uzdevumu kvalitāti.

Pēc darbu izpildes skolotāji tika aicināti novērtēt tiešsaistes darba tehnisko un organizatorisko pusi. Lai gan skolotāji neslēpa, ka attālināta izpildes organizēšana bija izaicinošāka nekā ieraksts, tomēr vairāk nekā 90% aptaujāto pedagogu darbu norisi vērtēja pozitīvi. Skolotāji izcēla tādas tiešsaistes darba priekšrocības kā laika un skolas resursu ietaupījums, momentāna atgriezeniskā saite par testveida uzdevumiem un automātiska skolēnu rezultātu pārsūtīšana VISC. Tāpat darbu vadītāji atzīmēja, ka Uzdevumi.lv ir jau ierasta vide skolēniem un skolotājiem un tas palīdzējis attālinātā darbu organizēšanā. Aptaujātie skolotāji norādīja, ka arī nākamos diagnosticējošos darbus labprāt organizētu tiešsaistē, un aicināja to darīt arī citām Latvijas skolām.

Uzdevumi.lv un VISC sadarbības modelis ir bezatlīdzības – ieguldījumu darbu digitalizēšanā un tiešsaistes darbu norises organizēšanā Uzdevumi.lv sedz no uzņēmuma līdzekļiem. Uzdevumi.lv mērķis, pielāgojot diagnosticējošo darbu izpildei tiešsaistē, ir veicināt inovatīvo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu skolēnu zināšanu pārbaudē, kā arī modernizēt un atvieglot darbu vērtēšanas un analīzes procesu.

Par izglītības portālu Uzdevumi.lv

Portāla Uzdevumi.lv mērķis, pielāgojot diagnosticējošo darbu izpildei tiešsaistē, ir veicināt inovatīvo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošanu skolēnu zināšanu pārbaudē, kā arī modernizēt un atvieglot darbu vērtēšanas un analīzes procesu.

Jau kopš 2009. gada portālā Uzdevumi.lv skolotājiem no visas Latvijas ir iespēja veidot tiešsaistes jeb elektroniskos pārbaudes darbus vai mājasdarbus un nosūtīt tos skolēniem. Šāda sistēma atvieglo un palīdz dažādot mācību procesu gan skolotājiem, gan skolēniem.

Portālā ir pieejami materiāli arī patstāvīgai mācību priekšmetu apguvei – uzdevumi, teorija un testi 1.-12. klasei. 2020./2021. mācību gadā portālā ir reģistrējušies vairāk nekā 500 000 lietotāju un pieejami vairāk nekā 10 000 000 uzdevumu variantu skolas mācību priekšmetos. Katram uzdevumam ir izveidoti vairāki varianti, līdz ar to skolēnam, iesniedzot nepareizu atbildi, ir iespēja uzdevumu pildīt atkārtoti, katru reizi saņemot jaunu tā paša uzdevuma variantu.

Skolēni, pildot uzdevumus, uzreiz pēc atbildes iesniegšanas saņem novērtējumu, redz pareizo atbildi un atbildes skaidrojumu, tādējādi mācoties paši no savām kļūdām. Turpretī skolotāju sūtītos tiešsaistes pārbaudes darbus vai mājasdarbus sistēma izlabo automātiski, tādējādi ietaupot pedagoga laiku. Savukārt Uzdevumi.lv reģistrētie vecāki saņem detalizētu informāciju par bērna sasniegtajiem rezultātiem portālā.

Reģistrēšanās portālā, pieeja mācību materiāliem dažādos mācību priekšmetos, kā arī elektronisko pārbaudes darbu veidošana skolotājiem, pārbaudes darbu saņemšana un izpilde skolēniem un atskaites vecākiem ir bez maksas.

Kā papildus maksas pakalpojums tiek piedāvāts PROF, kas sniedz pareizās atbildes un skaidrojumus jebkuram uzdevumam portālā, kā arī dod pieeju iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbu uzdevumiem, kas palīdz pārbaudīt savas zināšanas un sagatavoties diagnosticējošajiem darbiem un eksāmeniem.

Informāciju sagatavoja:
Evija Vērzemniece
Uzdevumi.lv pārstāve