Alojas administrācija

Aicinām balsot par Alojas novada kultūras projektiem konkursā “Vidzemes kultūras programma 2021”

Ikviens vidzemnieks līdz 23. aprīlim var paust atbalstu, nobalsojot par pieteikumiem, kas iesniegti konkursam “Vidzemes kultūras programma 2021”. Šogad konkursā iesniegti arī trīs Alojas novada domes projekta pieteikumi – “Vasaras vakara mūzika Alojā”, “Dziesmu jaunrades konkurss “Kas mēs bijām, būsim, esam” Alojā” un “Iedvesmojies kultūrai!” un viens projekta pieteikums “Viks. Krūklis. Salaca.”, tā viena no īstenošanas vietām ir novada teritorijā, tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt savu viedokli un piedalīties balsošanā.

Balsot iespējams Vidzemes plānošanas reģiona vietnē: https://balso.vidzeme.lv/, kur publicēti visu šogad konkursam iesniegto 172 kultūras iniciatīvu projektu apraksti. Balsošanā var piedalīties ikviens iedzīvotājs no 16 gadu vecuma, vietnē autorizējoties caur www.latvija.lv, tā apstiprinot savu identitāti. Katram ir iespēja atdot balsi par trim dažādiem projektiem.

Projekti Alojas novada teritorijā:

Projekts “Vasaras vakara mūzika Alojā”, iesniedzējs: Alojas novada pašvaldība

Projekta mērķis ir mazināt spriedzi un palīdzēt iedzīvotājiem atgūties no pandēmijas izraisītās emocionālās krīzes, piesaistīt jaunu auditoriju klasiskās mūzikas koncertiem, iepazīstināt ar profesionālu mūziķu sniegumu operas un operetes žanrā, nodrošināt profesionālās mūzikas pieejamību Alojā.

Plašāks apraksts un balsošana: https://balso.vidzeme.lv/node/271

Projekts “Dziesmu jaunrades konkurss “Kas mēs bijām, būsim, esam” Alojā”, iesniedzējs: Alojas novada pašvaldība

Projekta mērķis ir iesaistīt bērnus un jauniešus daudzveidīga un kvalitatīva kultūras procesa nodrošināšanā Vidzemē, saglabājot un popularizējot latviešu tautas dziesmu mantojumu, a cappella kordziedāšanas tradīciju, veicinot muzikālo jaunradi un sekmējot jaunradīto darbu pieejamību plašai sabiedrībai.

Plašāks apraksts un balsošana: https://balso.vidzeme.lv/node/254

Projekts “Iedvesmojies kultūrai!”, iesniedzējs: Alojas novada pašvaldība

Projekta mērķis ir atklāt uzņēmīgus, iedvesmojošus, veiksmīgus cilvēkus, kuri saistīti ar Brīvzemnieku pagastu, kuri ar savu piemēru iedvesmotu, iedrošinātu, mudinātu laikabiedrus uzdrošināties, uzsākt savu darbošanos, pievērstu uzmanību KULTŪRAI cilvēkā, sabiedrībā, ekonomikā un vidē: veselīgam dzīvesveidam, veselīgam uzturam, klimata pārmaiņām, mūžizglītībai, latviešu kultūras tradīcijām, mākslai; ieinteresēt un iesaistīt bērnus un jauniešus kultūras veidošanā.

Plašāks apraksts un balsošana: https://balso.vidzeme.lv/node/357

Projekts “Viks. Krūklis. Salaca.”, kura īstenošanas vieta ir Alojas novada Ungurpils un Staicele. Projekts iesniedzējs: biedrība Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs. Plašāks apraksts un balsošana: https://balso.vidzeme.lv/node/291

Ar balsošanas rezultātiem tiks iepazīstināta programmas ekspertu komisija, un lēmumu par projektu atbilstību programmai, kā arī finansējuma piešķiršanu, pieņems Valsts Kultūrkapitāla fonds saskaņā ar ekspertu komisijas sagatavoto ieteikumu.

Sabiedrības balsojuma par “Vidzemes kultūras programmas 2021” projektiem nolikums lasāms šeit

“Vidzemes kultūras programmu” Vidzemes plānošanas reģions īsteno jau trīspadsmito gadu. Programmas mērķis ir veicināt līdzsvarotu visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī.

Sagatavoja:
Regīna Grosa