Alojas administrācija

Vilzēnu tautas namā notiks pārbūves darbi

2021. gada 10. februārī Alojas novada dome un SIA „Arhitektūras dizaina studija” noslēdza līgumu par projekta izstrādi Vilzēnu tautas nama vestibila un sanmezgla pārbūvei par  kopējo līguma summu EUR 11962,06 ar PVN. 

Tautas namā 2020. gadā ir veikts skatītāju zāles kosmētiskais remonts. Šobrīd ir plānots renovēt ieejas halles, garderobes un sanitārā mezgla telpas. Šīs telpas ir ne tikai vizuāli nolietojušās, bet neatbilst Latvijas būvnormatīva LBN 208-15 “Publiskas būves”  noteiktajām  vides pieejamības prasībām. Nepieciešams veikt sanitārā mezgla pārbūvi – paplašināšanu, nodrošinot un atvieglojot piekļuvi šīm telpām senioriem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

Darbi noris ļoti raiti. Pašreiz tiek saskaņotas pēdējās projekta nianses, tādas kā kāpnes, apgaismojuma risinājums, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve. Projekts ir iekļauts Alojas novada pašvaldības attīstības programmas Investīciju plānā un ļoti nozīmīgs vietējo kopienu attīstībai, nodrošinot pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību ne tikai novada, bet visas Vidzemes un pat Latvijas kontekstā. Rasējumiem ir informatīva nozīme.

Sagatavoja: Alojas novada domes attīstības nodaļas vadītāja J. Mošura

SIA „Arhitektūras dizaina studija” rasējumi