Alojas administrācija

Apgāds “Jumava” izsludinājis manuskriptu konkursu

Apgāds “Jumava” izsludinājis manuskriptu konkursu “Novadpētniecība novados”.

Konkursa mērķis ir celt Latvijas novadu cilvēku pašapziņu un popularizēt  kultūrvēsturisko mantojumu, stāstot par  mūsu zemes pamatu – novadu kultūru, stiprajām latviešu saimēm un ģimenes tradīcijām. Lai apzinātu un atbalstītu aktivitātes, kas atbilst minētajiem mērķiem, apgāds “Jumava” sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību rīko manuskriptu konkursu.

Darbu var iesniegt jebkurš pretendents, kurš to ir sagatavojis atbilstoši darba iesniegšanas parametriem. Papildus pretendentam nav noteikti nekādi reģionālie vai citi ierobežojumi.

Darbus var iesūtīt no 2021. gada 1. maija līdz 2021. gada 1. augustam. Darbi, kas tiks iesniegti pēc augstāk norādīta termiņa beigām, netiks izskatīti.

Avots: Apgāds “Jumava” tīmekļvietne