Alojas administrācija

Salacā tiks ielaisti taimiņu mazuļi

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 29. pantu un Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr. 388 „Zivju fonda nolikums” 8.2.apakšpunktu, Zivju fonda padome 205. sēdē (protokols 2021. gada 13. un 14. aprīlī Nr. 4.1-28e/4/2021) pieņēma lēmumu par finansējuma piešķiršanu pasākumam „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”

Alojas novada domes projekta iesniegumam Nr. 26 „Taimiņu resursu papildināšana Salacas upes baseinā”:

1) Piešķirt projektam finansējumu 10 000,00 EUR apmērā.

2) Projekta iesniedzējam nodrošināt, ka ielaižamo taimiņu smoltu vidējais svars grupā (sasniedzamais svara minimums) ir vismaz 15 g.

3) Projekta iesniedzējam pēc projekta īstenošanas vienlaikus ar pārskata par projekta īstenošanu iesniegšanu nodrošināt arī atskaites par projektā paredzētā līdzfinansējuma izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.

Līdz ar to Salacas upē maija mēnesī tiks ielaisti 4 570 taimiņu mazuļi par summu 10 748,10 EUR.

Sagatavoja: J. Mošura

Foto ir ilustratīva nozīme