Alojas administrācija

19. maijā tiek sasaukta Alojas novada domes ārkārtas sēde

Š.g. 19. maijā, plkst. 10.00, tiek sasaukta Alojas novada domes ārkārtas sēde. Sēde notiks attālināti, izmantojot Webex platformu.

Darba kārtībā:

  • Par grozījumiem Alojas novada domes Sociālā dienesta nolikumā.
  • Par finansējuma piešķiršanu latvāņu izplatības ierobežošanai Alojas novada pašvaldībai 2021. gadam.
  • Par finansējuma piešķiršanu būvuzraudzībai Alojas Ausekļa vidusskolas pārbūves – 3. kārtai.
  • Par automašīnas nomu Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldes vajadzībām.
  • Par automašīnas nomu Alojas novada domes Sociālā dienesta vajadzībām.
  • Par finansējuma piešķiršanu esošo izplūdes aku un cauruļvadu demontāžai, jaunas izplūdes izbūvei Spaļupē īpašumā “Vīķi”, Staiceles pagastā, Alojas novadā.
  • Par grozījumiem Alojas novada domes 2021. gada 29. aprīļa lēmumā Nr.209 “Par galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alojas Novada Saimniekserviss” aizņēmumam papildus darbiem siltumtrašu projekta “Alojas pilsētas centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas rekonstrukcija un jaunu posmu izbūve” īstenošanai”.