Alojas administrācija

Taimiņu resursu papildināšana Salacas upes baseinā

Šodien, 14. maijā, pateicoties Valsts zivju fonda atbalstam un Alojas novada domes līdzfinansējumam, Baltijas jūras Salacas upes baseins  tika papildināts ar ne mazāk kā 4 570 taimiņu mazuļiem (smoltiem) ar vidējo svaru 15 grami. Smoltu papildināšanu  nodrošināja zinātniskā institūta “BIOR” zivju audzētava “Kārļi”.

Smolti ir lašu dzimtas zivju mazuļi, kas fizioloģiski ir gatavi migrācijai uz jūru. Pēc gadiem trim tie jau būs pietiekami izauguši, lai atgrieztos nārstot dzimtajā pusē. Visi zivju audzētavā izaudzētie taimiņu mazuļi  ir  iezīmēti, tiem tiek nogriezta taukspura, tādējādi tos var atpazīt no dabīgi izaugušām zivīm.

Taimiņu resursu papildināšana notika pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” ietvaros. Zivju fonda padome Alojas novada iesniegto projekta “Taimiņu resursu papildināšana Salacas upes baseinā” pieteikumu atbalstīja, piešķirot 10 000 euro.

Sagatavoja: J. Mošura