Aloja

Aicina pieteikt audzēkņus bērnudārza grupiņās Puikulē

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ‘’Auseklītis” AICINA VECĀKUS PIETEIKT BĒRNUS pirmsskolas izglītības programmas, kods 01011111 apguvei 2021./2022.mācību gadā struktūrvienībā Puikulē.

Iesniegumus iespējams saņemt Puikules pagasta pārvaldē, iepriekš piesakot vīzīti pa tālruni 29164376 vai elektroniski e-pasts: auseklitis@aloja.lv.

Neskaidrības gadījumā zvanīt: PII “Auseklītis” vadītājai Sarmītei Freimanei 26393033.