Alojas administrācija

Līdz 23. maijam uzņēmēji var pieteikties Uzņēmēju dienas tirdziņam un brīvdabas izstādei

Šogad tradicionālā uzņēmēju diena, ko atzīmē ik pa diviem gadiem, notiks jau sesto reizi – 29. maijā. Uzņēmēju dienā būs iespēja apmeklēt tirdziņu. Tajā apmeklētāji varēs iepazīties ar vietējo uzņēmēju un pilsētas viesu piedāvātiem ražojumiem un pakalpojumiem. Tiks veidoti trīs tirdziņi:

  • Mājražotāju un pārtikas preču tirdziņš (Kalēju ielā, Ieeja no Rīgas ielas);
  • Stādu un pakalpojumu tirdziņš (Kluba ielā, Ieeja no Kalēju ielas);
  • Amatnieku tirdziņš (Ausekļa ielā, Ieeja no sporta halles).

Aicinām uzņēmējus un citus interesentus līdz š.g.  23. maijam pieteikt dalību tirdziņā, aizpildot PIETEIKUMA ANKETU.

Papildus apmeklētāji varēs skatīt brīvdabas foto izstādi ar fotokonkursa “Mans Alojas novads” dalībnieku foto un uzņēmēju informatīvo stendu brīvdabas izstādi “Uzņēmēju parks”, kurā uzņēmēji sagatavos informatīvos stendus par savu uzņēmumu. 

Aicinām Alojas novada uzņēmumus un iestādes, līdz š.g. 23. maijam, pieteikt dalību informatīvo stendu izvietošanai brīvdabas izstādē “Uzņēmēju parks”, aizpildot PIETEIKUMA ANKETU.

Sagatavoja: Zane Lapšāne-Celma