Aloja

PII “Auseklītis” Puikulē gatavs uzņemt bērnus jaunās telpās

Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, 1. jūnijā, Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” struktūrvienībā Puikulē, tika organizēta Atvērto durvju diena.

Alojas novada dome kopš 2020. gada rudens īstenoja investīciju projektu “Telpu grupas lietošanas mērķa maiņa ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu PII “Auseklītis” pirmsskolas izglītības grupām Puikulē”, kura realizācijai tika saņemts Valsts kases aizdevums. Projektēšanas darbus un autoruzraudzību objektā  veica  SIA “Būvdizains”, būvuzraudzību – SIA “WARS+”,  būvniecību – SIA “REA būve”. Par bērnudārza mēbeļu izgatavošanu un uzstādīšanu, parūpējās SIA “Kore AG”.

Atbildīgu darbu pie projekta sagatavošanas un īstenošanas ieguldīja pašvaldības pārstāvji – Attīstības nodaļas vadītāja Jana Mošura, projektu koordinatore Aiva Miškovska, Alojas novada domes izpilddirektora pienākumu izpildītājs Aivars Krūmiņš, Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda un PII “Auseklītis” vadītāja Sarmīte Freimane.

Sirsnīgus sveicienus visiem sanākušajiem nodeva arī paši mazākie dziedātāji. Priekšnesumus bija sagatavojuši PII “Auseklītis” audzēkņi Oskars, Adīna, Katrīna un Elza.

PII “Auseklītis” atklāšanas pasākumā bija ieradušies daudzi sveicēji –  Alojas novada domes deputāti Arvīds Ozols, Baiba Siktāre, Ieva Kreišmane un Valdis Bārda, Braslavas un Alojas pagastu pārvaldes vadītājas Dace Šķepaste un Zanda Aderniece, Alojas Ausekļa vidusskolas direktore Ina Šternfelde, Alojas novada sociālā dienesta vadītāja Jana Beķere un sociālā darbiniece Lāsma Lilenblate, Puikules tautas nama vadītāja Ziedīte Jirgensone.

No Staiceles bija ieradušies pārstāvji Jautrīte Pelēkā un Juris Krastiņš. Staiceles sporta skolas vadītājs Juris Krastiņš sacīja, ka ar bērnudārza sakārtošanu nekas nebeidzas. Radīsies jaunas vajadzības pēc sporta laukuma, dažādas piebūves un dzīve ies kalnup, tādēļ novēlēja, lai spēks un veselība visus darbus paveikt.

Savukārt, Alojas Ausekļa vidusskolas direktore Ina Šternfelde priecājās, ka ir kļuvusi par krustmāti un Ausekļa vidusskolas kolektīvs par krustvecākiem.Direktore sacīja,  ceļš līdz šai dienai ir bijis garš. Paldies vecākiem, ka noticējāt un Alojas novada domes deputātiem, ka sapnis ir īstenojies. Man ir milzu prieks, ka Puikulē atkal skanēs bērnu balsis un atgriezīsies īsta dzīvība.

Brīvzemnieku pagasta pārvalde priecājas, ka beidzot durvis ver vaļā Puikules bērnudārzs, kas ir katras apdzīvotas vietas sirds, un cer, ka ik dienas varēs dzirdēt bērnu čalošanu.

Celtnieku komandas vārdā pateicību izteica – Andis Kapzems,  sakot, ka bijis prieks strādāt Brīvzemnieku pagastā un labprāt turpinātu sadarbību Puikulē. Andis Kapzems priecājas, ka Alojas novads attīstās, un nemitīgi ir kādi interesanti objekti.

Bērnudārza vadītāja, pateicoties visiem iesaistītajiem par ieguldītajām pūlēm un darbu, dāvināja ziedus un mākslinieku instrumentu – otu, lai turpmāk radoši un krāsaini veiktos darbi.

PII “Auseklītis” vadītāja Sarmīte Freimane: “Liels prieks, ka izdevās realizēt solījumu par estētisku, ērtu, bērniem drošu pirmsskolas grupu izveidi Puikulē. Šogad durvis vērs divas grupas “Kaķēni”, bērniem no 1,5 gadiem līdz 3 gadiem un “Sienāzīši”, bērniem no 4 līdz 6 gadiem. Katrā grupā ir paredzētas 16 vietas. Puikules grupiņās kopā ar bērniem darbosies 4 pedagogi, 2 pedagogu palīgi. “Auseklītis” kolektīvs var lepoties, ka tagad iestāde būs bagāta ar 10 pirmsskolas grupām. Puikules pirmsskolas grupiņas bērniem būs pieejams logopēds, ar bērniem strādās mūzikas pedagogs un sociālais pedagogs. Būs pieejama medicīnas māsa. Ēdināšana tiks pievesta no Alojas bērnudārza. Prieks, ka brīvā laika pavadīšanai ir iekārtots drošs un krāsains rotaļu laukums. Sportošanas un dziedāšanas nodarbības tiks nodrošinātas ēkas aktu zālē. Akcentu gan liksim uz sportošanu svaigā gaisā, jo iestādes apkārtne tam ir labi piemērota. Tāpat iestādē tiks iekārtota mācību telpa, kas būs aprīkota ar interaktīvo tāfeli, lai bērni varētu izglītības procesā izmantot modernākās metodes. Telpas ir plašas, gaišas un iekārtotas ar krāsainām, bērniem piemērotām mēbelēm un rotaļlietām.”

Uz PII “Auseklītis” atklāšanu ieradās arī Puikules vecāki, kuru vārdā ar dzejas rindām ieradās Laura Bitmane un Rēzija Grīnvalde.

Brīnišķīga šodien diena,

Lielumliela ļaužu cieņa,

Sen to bijām pelnījuši,

Jaunu ēru uzsākuši.

Pilnu telpu bērnu smieklu,

Darbiniekiem darbu vieglu.

Alojas novada pašvaldība novēl visai Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” komandai veselību, izturību un darbu ar aktīviem un talantīgiem bērniem.

Vairāk foto no pasākuma – ŠEIT

Sagatavoja: Monta Meldere