Alojas administrācija

Informācija par Limbažu novada iecirkņiem un vides pieejamību tajos

Neskatoties uz to, ka vēlēšanas ir gan katra pilsoņa pienākums, gan tiesības, cilvēku ar invaliditāti patstāvīga un neatkarīga dalība tajās nav tikai paša cilvēka izvēle.

Cilvēkiem ar invaliditāti ir iespēja vēlēt 12 iecirkņos.

Nr.Iecirkņa nosaukums un atrašanās vietasVides pieejamība
605AINAŽU KULTŪRAS NAMS Valdemāra iela 50, Ainaži, Salacgrīvas nov. 
606ALOJAS KULTŪRAS NAMS Jūras iela 13, Aloja, Alojas nov.Iecirknis pieejams cilvēkiem ar kustības traucējumiem, ieeja no Jūras ielas puses
608KORĢENES PAMATSKOLA Zītaru iela 3, Korģene, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov. 
617LĀDEZERA PAMATSKOLA Skolas iela 1, Lādezers, Limbažu pag., Limbažu nov. 
615LIEPUPES PAMATSKOLA “Veiksmes”, Liepupe, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.Iecirknis pieejams cilvēkiem ar kustības traucējumiem
603LIMBAŽU KULTŪRAS NAMS Rīgas iela 9, Limbaži, Limbažu nov.Iecirknis pieejams cilvēkiem ar kustības traucējumiem
604LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov.Iecirknis pieejams cilvēkiem ar kustības traucējumiem
616LIMBAŽU PAGASTA PĀRVALDE Jūras iela 58, Limbaži, Limbažu nov. 
611OZOLU ARODVIDUSSKOLA “Ozolu arodvidusskola”, Ozolmuiža, Brīvzemnieku pag., Alojas nov. 
618PĀLES KULTŪRAS NAMS “Pāles kultūras nams”, Pāles pag., Limbažu nov.Iecirknis pieejams cilvēkiem ar kustības traucējumiem
613POCIEMA KULTŪRAS NAMS Liepu iela 5, Pociems, Katvaru pag., Limbažu nov.Iecirknis pieejams cilvēkiem ar kustības traucējumiem
612SABIEDRISKAIS CENTRS “Sabiedriskais Centrs”, Puikule, Brīvzemnieku pag., Alojas nov.Iecirknis pieejams cilvēkiem ar kustības traucējumiem
607SALACGRĪVAS KULTŪRAS NAMS Ostas iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas nov.Iecirknis pieejams cilvēkiem ar kustības traucējumiem
621SPORTA UN KULTŪRAS CENTRS “VIDRIŽI” Skolas iela 6, Vidriži, Vidrižu pag., Limbažu nov.Iecirknis pieejams cilvēkiem ar kustības traucējumiem
609STAICELES DIENAS APRŪPES CENTRS Parka iela 2, Staicele, Alojas nov.Iecirknis pieejams cilvēkiem ar kustības traucējumiem
620UMURGAS PAGASTA PĀRVALDE Ulda Sproģa iela 5, Umurga, Umurgas pag., Limbažu nov.Iecirknis pieejams cilvēkiem ar kustības traucējumiem
623VIĻĶENES KULTŪRAS NAMS Dārza iela 1, Viļķene, Viļķenes pag., Limbažu nov.Iecirknis pieejams cilvēkiem ar kustības traucējumiem
610VILZĒNU TAUTAS NAMS “Vilzēnu tautas nams”, Vilzēni, Braslavas pag., Alojas nov.