Alojas administrācija

Ražotāji, tirgotāji un to apvienības aicinātas uz tiešsaistes semināru par jaunā Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma piemērošanu

Š.g. 1. novembrī spēkā stāsies Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma  likums (NTPAL), kura mērķis ir aizliegt negodīgas tirdzniecības praksi visā lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdē, kā arī aizliegt nepārtikas preču mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem. Konkurences padome (KP) sadarbībā ar Zemkopības ministriju aicina tirgus dalībniekus uz tiešsaistes semināru 1. jūlijā plkst. 10 platformā ZOOM, lai skaidrotu jaunā likuma interpretāciju un plānoto uzraudzību Latvijā.  

NTPAL attiecas uz visiem lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdes tirgus dalībniekiem – mazumtirgotājiem, pārtikas pārstrādātājiem, vairumtirgotājiem, kooperatīviem, ražotāju organizācijām un individuāliem ražotājiem, kā arī uz publiskajām personām, kas veic lauksaimniecības un pārtikas produktu iepirkšanu. 

Jaunais regulējums ieviests, lai vienā tiesību aktā pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, kuras mērķis ir aizsargāt vismazākos tirgus spēlētājus no lielāku uzņēmumu radītās negodīgās tirdzniecības prakses, kā arī likumā integrētu jau esošo Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumu. NTPAL izpildi uzraudzīs un kontrolēs KP, vienlaikus iepriekšējais KP pārraudzībā esošais Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums, kas regulēja mazumtirgotāju un piegādātāju sadarbību, zaudēs savu spēku.

KP Analītiskā departamenta vecākā eksperte Svetlana Sitņikova: “Būtiskākās problēmsituācijas tirgū ir preču nepamatota atpakaļatdošana, norēķinu termiņu neievērošana par piegādātajām precēm un netaisnīgu  maksājumu vai atlaižu pieprasīšana piegādātājiem. Tāpat arī dažādas nepamatotas sankcijas vai līgumsodi, ko tirgotājs var piespriest piegādātājam par līguma noteikumu pārkāpumiem vai piegādes termiņa kavējumiem. Jaunais NTPAL nosaka skaidrus spēles noteikumus, pēc kuriem turpmāk būs jāvadās ne tikai līdzšinējiem likuma subjektiem – mazumtirgotājiem un piegādātājiem -, bet arī pārējiem lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdes tirgus dalībniekiem.”

Seminārā uzstāsies:

  • Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktora vietniece Ilona Mežiniece-Briede ar prezentāciju “Negodīgas tirdzniecības prakses pārtikas piegādes ķēdē: attīstība un risinājumi Eiropas Savienībā”,
  • Konkurences padomes Analītiskā departamenta vecākā eksperte Svetlana Sitņikova ar prezentāciju “Kas jāzina ražotājiem, piegādātājiem, vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem par jaunā likuma piemērošanu Latvijā?”.

KP sadarbībā ar Zemkopības ministriju aicina tirgus dalībniekus reģistrēties tiešsaistes semināram un iesūtīt interesējošos jautājumus, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu. Pasākumam iespējams reģistrēties līdz 30. jūnija plkst. 12.

semināra "godīga konkurence" dienaskārtība

Lai uzzinātu plašāku informāciju par pasākumu, lūdzu, sazinieties ar Konkurences padomes Komunikācijas nodaļu. 

Komunikācijas nodaļa

+371 67365216zane.gorskova@kp.gov.lv