Aloja

Līdz 30. jūnijam var pieteikties pieaugušo izglītības projektā

Ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” var izvēlēties kādu no  412 izglītības programmām, kurās var apgūt digitālās prasmes. Pieteikties var tiešsaistē minētā projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv .

47 izglītības iestādestiešsaistēpiedāvā gan digitālo prasmju pilnveides, gan tālākizglītības programmas, gan moduļus un moduļu kopas. Ir domāts par dažādām profesijām un dažādām mērķgrupām. Piemēram, namu pārziņiem pilnveidot digitālās un komunikācijas prasmes palīdzēs Pārvaldnieku profesionālās izglītības centrs, kas izstrādājis  arī vairākus koncentrētus kursus par biežāk lietotām  MS Exel funkcijām. Lielu atbalstu projektā var gūt pedagogi, kuriem rudenī vairākas izglītības iestādes piedāvās digitālo prasmju pilnveidi. Eiropas Tālmācības vidusskolas 5 programmās līdz jūnija vidum jau bija pieteikušies vairāk nekā 300 interesentu.

Sadarbībā ar “MC Alfa – mācību centru” varēs apgūt 160 stundu profesionālās pilnveides programmas mājražotājiem, tajā skaitā arī skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, tāpat arī dārzkopjiem. Tiem, kuriem ir tikai vidējā izglītība un kuriem patīk datorzinības, Centrs piedāvā 960 stundu tālākizglītības programmu “Programmēšana”, kur līdzfinansējums no programmas kopējām izmaksām ( EUR 1561.00), ir tikai 5% (EUR 78.05). Savukārt 160 stundas profesionālās pilnveides programmu apgūs strādājošie seniori  programmā “Digitālās prasmes senioriem”. Arī šajā programmā paredzētas gan tiešsaistes nodarbības, gan patstāvīgais darbs.

Mācību centrs BUTS piedāvā apgūt 11 programmas. Pagaidām, kā pavēstīja iestādes pārstāve Sintija Kalniņa, populārākās ir programmas, kurās var apgūt digitālās prasmes personālvadībā, grāmatvedībā, kā arī programma ”Google AdWords reklāma un digitālā mārketinga stratēģija”.

Trīs profesionālās pilnveides izglītības programmas piedāvā  PIKC Rīgas Valsts tehnikums (RVT) – “Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju”, “AutoCad (metālapstrāde)” un “AutoCad (kokizstrādājumu izgatavošanā)”.

Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes. Kopš šā gada 5. jūnija ir  spēkā grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.jūlija noteikumos Nr.474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, kas nosaka, ka persona, kura ir sekmīgi pabeigusi mācības, atkārtoti pieteikties mācībām un iesaistīties tajās var ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc mācību pabeigšanas dienas.

Pieteikties mācībām var 3 izglītības programmās, taču vienlaicīgi varēs mācīties tikai vienā izglītības programmā. Tā kā 6. kārtā kārtā mācības notiks tikai attālināti, tad, izvēloties izglītības programmu, rūpīgi jāiepazīstas ar tās saturu un jāpievērš uzmanība materiāltehniskajam nodrošinājumam, kas būs nepieciešams izglītības programmas apguvei.

Plānots, ka mācību grupu komplektēšana un mācības sāksies augustā, septembrī. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī izglītības programmu saraksts ir publicēts vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Avots: Valsts izglītības attīstības aģentūra