Aloja

Biedrības “Alojas novada attīstība” un Alojas kultūras nama pateicība

Biedrība “Alojas novada attīstība” un Alojas kultūras nams pateicas atsaucīgajiem un čaklajiem palīgiem par darbu, sagatavojot Vasaras saulgriežu pastaigu taku!

 • Ingai Mauriņai- Kaļvai
 • Alvim Bondaram
 • Mārim Miezītim
 • Inetai Miezītei
 • Valdim Možvillo
 • Valdim Bārdam
 • Zandai Aderniecei
 • Andai Bondarei
 • Jānim Gailītim
 • Zandai Bīviņai
 • Līgai Zlaugotnei
 • Ingai Neimanei
 • Jānim Ozolam
 • Arvīdam Ozolam
 • Aleksandram Giņko
 • Mārcim Silājam
 • Naurim Matvejukam
 • Eduardam Bukultam
 • Monvidam Mitrauskim
 • Jurim Kaļvam
 • Valdim Zvēram
 • Alvim Jēkabsonam
 • Kristīnei Jenčai, z/s “Jaunjenči”
 • Normundam Minalto
 • Mārim Grīnbergam

Sponsoriem: Gatim Endziņam, z/s “Birznieki”, Ingai Mauriņai-Kaļvai, SIA “Būsi vesels”, “Krāsnī cepta pica Alojā”