Alojas administrācija

Biedrības “Alojas novada attīstība” un Alojas kultūras nama pateicība

Biedrība “Alojas novada attīstība” un Alojas kultūras nams pateicas atsaucīgajiem un čaklajiem palīgiem par darbu, sagatavojot Vasaras saulgriežu pastaigu taku!

 • Ingai Mauriņai- Kaļvai
 • Alvim Bondaram
 • Mārim Miezītim
 • Inetai Miezītei
 • Valdim Možvillo
 • Valdim Bārdam
 • Zandai Aderniecei
 • Andai Bondarei
 • Jānim Gailītim
 • Zandai Bīviņai
 • Līgai Zlaugotnei
 • Ingai Neimanei
 • Jānim Ozolam
 • Arvīdam Ozolam
 • Aleksandram Giņko
 • Mārcim Silājam
 • Naurim Matvejukam
 • Eduardam Bukultam
 • Monvidam Mitrauskim
 • Jurim Kaļvam
 • Valdim Zvēram
 • Alvim Jēkabsonam
 • Kristīnei Jenčai, z/s “Jaunjenči”
 • Normundam Minalto
 • Mārim Grīnbergam

Sponsoriem: Gatim Endziņam, z/s “Birznieki”, Ingai Mauriņai-Kaļvai, SIA “Būsi vesels”, “Krāsnī cepta pica Alojā”