Aloja

29. jūnijā notiks domes ārkārtas sēde

Š.g. 29. jūnijā, plkst. 10.00, tiek sasaukta Alojas novada Domes ārkārtas sēde. Sēde notiks tiešsaistē, iedzīvotāji aicināti sekot līdzi sēdes notikumiem, izmantojot Youtube.com platformu. Saite uz sēdes tiešraidi- https://youtu.be/06ACa0rgipc

Darba kārtībā:

  • Par saistošo noteikumu Nr … „Par grozījumiem Alojas novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos  Nr. 1 „Par Alojas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam””  apstiprināšanu.
  • Par izmaiņām Alojas novada bāriņtiesas sastāvā
  • Par  grozījumiem 2021. gada 29. janvāra lēmumā Nr. 4 (protokols Nr.1 5#)  “Alojas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību, no pašvaldības budžeta finansēto, amata vienību, amatalgu apstiprināšanu ar 2021. gada 1. janvāri”
  • Par Alojas novada Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu