Aloja

Paldies Jums novadnieki!

Cienījamie iedzīvotāji,

No šodienas, 1. jūlija, mēs – Alojas novads – tiekam iekļauti jaunajā Limbažu novada. Tomēr mums jābūt gataviem un vienotiem savos darbos un prasībās, lai netiktu pasliktināta lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāte un iespēja mācīties, strādāt un dzīvot mums ierastā vidē. Izmantosim jaunas iespējas, sadarbojoties ar Limbažu un Salacgrīvas partneriem. Esam un paliksim Alojas novada – Alojas, Staiceles, Brīvzemnieku un Braslavas pagastu atbalstītāji un patrioti.

Gribu teikt vislielāko un sirsnīgāko PALDIES visiem Alojas novada iedzīvotājiem par atbalstu un izpratni, dzīvojot, strādājot, veidojot un attīstot mūsu jaukos, dzimtos pagastus un novadu kopumā. Visiem mīļajiem novadniekiem – paldies! Lai mums veicas!

Patiesā cieņā un pateicībā,
Valdis Bārda