Aloja

Tiek uzsākti Vilzēnu tautas nama pārbūves darbi

15. jūlijā Limbažu novada pašvaldība ir noslēgusi aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi projekta “Vilzēnu tautas nama pārbūve” īstenošanai par aizdevuma summu 118 342,00 EUR. Aizdevums tika piešķirts saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta trešās daļas 5. punktu.

Projektā paredzēta Vilzēnu tautas nama ieejas mezgla, halles, garderobes, kāpņu, sanitārā mezgla pārbūve,  UKT tīklu pārbūve, ugunsdrošības sistēmas sakārtošana. Vilzēnu tautas nama pārbūve nodrošinās vides pieejamību visām iedzīvotāju grupām, veicinās kvalitatīvas kultūrvides veidošanu un uzturēšanu. Rezultātā tiks atjaunots tautas nams 295 m² platībā (kopējā ēkas platība 623,5 m²).

Projektu paredzēts pabeigt līdz š.g. novembrim.

Par būvdarbiem noslēgts līgums ar  SIA “Draugu dārzs” – kopējā summa 116 803,26 EUR ar PVN. Par autoruzraudzību noslēgts līgums ar  SIA „Arhitektūras dizaina studija” – summa 4549,60 EUR ar PVN, par būvuzraudzību noslēgts līgums ar  SIA “WARSS+” – summa 2284,48 EUR ar PVN.

Sagatavoja: Jana Mošura

SIA „Arhitektūras dizaina studija” rasējumi