Aloja

Izvērtētas projektu konkursam pieteiktās bērnu un jauniešu nometnes

Trešdien, 21. jūlijā, notika Limbažu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu līdzfinansēšanas projektu konkursa izvērtēšanas komisijas sēde, līdzfinansējuma piešķiršanai no  Limbažu novada pašvaldībai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai”.

Komisija iepazinusies ar astoņiem iesniegtajiem bērnu un jauniešu nometņu projektiem projektu konkursam “Limbažu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu līdzfinansēšanas projektu konkurss”, vienbalsīgi nolēma atbalstīt finansējuma piešķiršanu sekojošiem projektiem, no Limbažu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu līdzfinansēšanas projektu konkursam piešķirtā finansējuma 2021. gadā:

  • Alojas Mūzikas un Mākslas skola (AMMS), “Jūras ielas stāsti”;
  • Biedrība “PIVALIND”, “Sargi sevi pats!”;
  • Salacgrīvas novada Mūzikas skola, Radošās meistarklases “IELĀDĒ MŪZIKU”;
  • Limbažu Bērnu un jauniešu centrs, “ATTAPTIES” – lielie;
  • Limbažu Bērnu un jauniešu centrs, “ATTAPTIES” – mazie;
  • Limbažu novada Sporta skola, “Iepazīsim volejbolu!”;
  • Amanda Reiziņa, “Tici sev…”;
  • Limbažu novada Sporta skola, “Iepazīsti sportu!”.

Līdz 28.jūlijam projektu iesniedzējiem tika lūgts iesūtīt komisijai projektu pieteikumu precizējumus.

Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursā startējušas biedrības, izglītības iestādes, fiziskas personas, kuras plānojušas gan dienas, gan diennakts nometnes iekštelpās un ārtelpās.

Projektu konkursa pretendentiem ir nosūtītas uzaicinājuma vēstules, par līdzfinansējuma līgumu slēgšanu, iesniegtajiem projektu pieteikumiem bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai.

https://www.limbazi.lv/lv