Alojas administrācija

Līdz 15. augustam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2021. gada 15. augustam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums.

Nomaksāt NĪN iespējams administrācijas norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts Alojas administrācijai.

Pārskaitījums veicams uz kādu no Alojas administrācijas kontiem:

Saņēmējs: Alojas administrācija
Reģistrācijas numurs: 40900033386
Bankas konti:
AS Citadele – LV53PARX0027092540001, kods: PARXLV22
AS Swedbank – LV12HABA0551026085817, kods: HABALV22

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Atbilstoši 2021. gada 13. marta grozījumiem likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 5. pantā, par 2021. taksācijas gadam aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma kavējumu likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda netiek aprēķināta, ja maksājums ir veikts līdz 2021. gada 31. decembrim

Būtiski ņemt vērā, ja 2021. taksācijas gadam aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums līdz 2021. gada 31. decembrim nav veikts, nodokļa maksājumam, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, tiek aprēķināta nokavējuma nauda likumā noteiktajā apmērā.

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski e-pastā.