Alojas administrācija

Izlaidums Alojas novada sporta skolā

20. augustā, uzņēmējdarbības atbalsta centrā SALA, norisinājās Alojas novada sporta skolas izlaidums. Šis bija pēdējais Alojas novada sporta skolas izlaidums, jo notiks Limbažu novada pašvaldības padotībā esošās profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes “Alojas novada sporta skola” reorganizācija, un to pievienos izglītības iestādei “Limbažu novada Sporta skola”.

Šogad 12 sporta skolas audzēkņi saņēma apliecību par profesionālās ievirzes izglītības programmas Futbols (20V813001) apguvi. Apliecības audzēkņiem izsniedza Alojas administrācijas izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Ilze Kapmale.

Pēc apliecību pasniegšanas paldies tika teikts arī bijušajiem sporta skolas direktoriem un direktoru pienākumu izpildītājiem. Divdesmit viena gada laikā, kamēr ir pastāvējusi Alojas novada sporta skola (iepriekš – Vidzemes jauniešu futbola centrs Staicele), skolu ir vadījuši 10 direktori un direktora pienākumu izpildītāji.

Paldies par ieguldījumu audzēkņu sportiskajos sasniegumos tika teikts arī trenerim Jānim Jaunzemam.

Teksts un foto: Ineta Vladimirova