Aloja

Noslēdzies jauniešu iniciatīvu projekts “Par zaļu pat vēl zaļāks”

2021.gada augustā, Staicelē norisinājās jauniešu iniciatīvu projekta “Par zaļu pat vēl zaļāks” aktivitātes. Projekts tika realizēts vairākos posmos. Pirmā nodarbība “Kā ikdienā dzīvot zaļāk?” tika apgūti deviņi pamatnoteikumi, kas jāievēro ikdienā, lai taupītu resursus. Piemēram, papīra vairākkārtēja izmantošana, elektroenerģijas un ūdens taupīšana, veco mantu otrreizēja izmantošana vai ziedošana, pēc iespējas vairāk braukt ar velosipēdu vai sabiedrisko transportu, audzēt dārzeņus pašam un veidot kompostu. Katrs dalībnieks izstrādāja savu apņemšanās plānu zaļākai ikdienai, kuru solījās izmantot arī turpmāk: doties mājās un atslēgt no elektroenerģijas uzlādējamās elektroierīces, izšķirot drēbes un ziedot, izvēlēties dabai draudzīgu transportu, tīrot zobus aizgriezt ūdens krānu.

Nodarbības noslēgumā dalībnieki veidoja savu plakātu ar saukli par zaļāku nākotni. Kā atzīst paši jaunieši: Zaļi dzīvot nemaz nav tik sarežģīti! Tikai nedaudz jāpacenšas!

Otrajā posmā jaunieši devās sakopt taku gar Salacas upi uz Lielo Ozoliņu akmeni. Tika savākti atkritumi un kritušie koku zari. Talkas laikā tika vākti arī čiekuri, kurus izmantot Sajūtu takas izveidē. Pēc labi padarīta darba visi kopīgi pusdienoja.

Jaunieši atzina, ka noslēguma posms bija visgrūtākais, jo tika ierīkota Sajūtu taka. Bija nepieciešams to iepriekš sagatavot, izrakt takas pamatu, izraktie zemes gabali  bija jāpārved, lai sakoptu teritoriju Brīvdabas laukumā pie Audēju namiņa. Rūpes par taku ir uzņēmušies Staiceles mazpulcēni, kas gādās, lai taka būtu sakopta arī turpmāk.

Sakām paldies par atbalstu Staiceles pārvaldes vadītājam Rihardam Būdam, Alojas administrācijas Tūrisma centra vadītājai Inesei Timermanei un Jaunatnes darbiniecei Staicelē Andai Timermanei.

Sagatavoja: Lauma Lenora Ustrisova

Foto: Anda Timermane