Aloja

Notiks bezmaksas mācības bioloģiskajā lauksaimniecībā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) īsteno mācības Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2022. gadam.

Uzņēmējiem ir iespēja klātienē, bez maksas apgūt zināšanas bioloģiskajā lauksaimniecībā, 56 stundu ietvaros. Mācības norisināsies no 14. līdz 28.septembrim, lekciju norises vieta Dārza iela 2a, Sigulda.

Mācības vada nozares eksperti-konsultanti, mācību norise auditorijā (3 dienas) un saimniecībās. Šajā grupā īpašs akcents tiks likts nozarēm: dārzeņkopība, putnkopība, graudkopība, aitkopība.

Dalību mācībās jāpiesaka līdz 10.09.2021. aizpildot pieteikuma formu: https://forms.gle/xzaHrzKvFoNHqipZ6

Mācību ietvaros tiks nodrošināts:

– apmaksāti lektori, vizītes saimniecībās;

– pusdienas;

– zināšanu ieguvi apliecinošs sertifikāts.