Aloja

NVA piedāvā ikvienam nodarbinātajam un darba meklētājam iespēju mācīties atvērto tiešsaistes kursu platformās

Jaunā mācību pilotprojekta “Nākotnes prasmju iniciatīva” ietvaros Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā darba meklētājiem un nodarbinātajiem, kuriem nepieciešams pilnveidot savas profesionālās prasmes un iemaņas, iespēju apgūt darba tirgū pieprasītās zināšanas vai pilnveidot jau esošās, mācoties starptautisko atvērto tiešsaistes kursu platformās.

Attīstoties tehnoloģijām, notiek strauja darba procesu digitalizācija un automatizācija, tiek ieviesti jauni nodarbinātības veidi, aizvien vairāk uzņēmumi un iestādes piedāvā pakalpojumus tiešsaistē. Darba tirgū arvien straujāk palielinās digitālo prasmju pieprasījums, padarot nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu par nepieciešamību profesionālajā dzīvē. Pilotprojekts “Nākotnes prasmju iniciatīva” nodrošinās iespēju iegūt vai uzlabot gan digitālās prasmes, zināšanas un profesionālās iemaņas tādās mācību jomās kā uzņēmējdarbība, datorzinības, datu zinātne, informācijas tehnoloģijas, profesionālās ievirzes svešvalodu apguve, gan caurviju prasmes (soft skills) – komunikācija un sadarbība darba vidē, mācīšanās spējas un metodes, pašorganizēšanās un laika plānošana, radošums un inovācijas profesionālajā vidē, gan pārvaldības prasmes.

Atvērtie tiešsaistes kursi mūsdienās ir populārs e-mācību virziens, kas nodrošina iespēju iegūt neformālu izglītību starptautiski atzītajās universitātēs un mācību organizācijās no visas pasaules neatkarīgi no to atrašanās vietas. Atvērtie tiešsaistes kursi ir pieejami tādās mācību platformās kā, piemēram, Coursera, EdX, Futurelearn, MiriadaX un citas.

Atvērto tiešsaistes kursu platformu un mācību programmas var izvēlēties patstāvīgi vai ar NVA atbalstu. Ievērojot darba meklētāja vai nodarbinātā iepriekšējo izglītību, pieredzi un vēlmes, sadarbībā ar NVA karjeras konsultantu tiks sagatavots piemērotākais mācību piedāvājums jeb “mācību portfelis”.

Divu gadu laikā varēs iesaistīties sešu mācību programmu apguvē. Kopējā mācību maksas kompensācija būs līdz 500 eiro.  Būs iespēja saņemt avansa maksājumu 50% apmērā par katru no izvēlētajām mācību programmām. Par mācībām atvērto tiešsaistes kursu platformās bezdarbniekiem tiks maksāta stipendija 5 eiro par mācību dienu.

Plānots, ka pilotprojekta ietvaros mācībās atvērto tiešsaistes kursu platformās tiks iesaistīti līdz 1,5 tūkstošiem darba meklētāju un nodarbināto.

Mācībām var pieteikties elektroniski, aizpildot pieteikumu NVA tīmekļvietnē.

Avots: https://www.nva.gov.lv/