Alojas administrācija

Alojas velotūristu grupai 10 gadi

Biedrības “Alojas seniori” velotūristu grupa tika nodibināta 2011.gada 21.jūnijā ar mērķi – saglabāt aktīvu dzīvesveidu un apceļot Alojas novadu, iepazīt zemnieku saimniecības un to dzīvi. Tika pagūts iepazīties ar vēžu, gliemežu, aitu, kazu, zirgu un govju audzētavām. Iepazīti cilvēki un uzklausīti stāstījumi par savām saimniecībām.

Otrajā pastāvēšanas gadā kolektīvi saņēmām velosipēdu vadīšanas tiesības, iegādājāmies speciālus t-krekliņus un cepures, kuriem dizainu izveidoja Linards Salna. Tāpat rakstījām projektus, kuru rezultātā no Borisa un Ināras Teterevu fonda saņēmām 13 velosipēdus un to aprīkojumu. Nolēmām, ka katru gadu velo braukšanas sezona sāksies 5.maijā un beigsies oktobrī. Izbraucam katru nedēļu otrdienās plkst. 10.00 no Alojas dienas centra. Ja sākumā velotūristu grupā bija 8 braucēji, tad patreiz 14.

Šogad atzīmējam velo braukšanas 10 gadu jubileju un atskatāmies uz izdarītiem darbiem. Esam piedalījušies mūsu novadnieku dzejnieka Ausekļa un virsdiriģenta Indriķa Zīles jubileju pasākumos, nobraucot novadnieku jubileju gada skaita kilometrus. Esam organizējuši Latvijai – 100 pasākumu, nobraucot divās dienās 100 km līdz Igaunijas “Krapi” atpūtas vietai. Šajā braucienā piedalījās un mūs atbalstīja Alojas domes darbinieki, arī domes priekšsēdētājs Valdis Bārda. Tāpat liels paldies pārējiem pilsētas iedzīvotājiem un arī mūsu sponsoriem!

Šajos desmit gados esam apbraukājuši ne tikai savu novadu, bet esam pabijuši arī tālāk – Burtniekos, Dikļos, Siguldā, Ainažos, Limbažos, Cēsīs, Mazsalacā. Izbraukāti arī dažādi Zaļā dzelzceļa maršruti. Esam piedalījušies Limbažu pilsētas velo celiņa atklāšanā,  citu novadu  Zaļo dzelzceļu sakopšanas talkās, kā arī semināros Pālē, Jaunpiebalgā, Lizumā un Mazsalacā. Katru gadu piedalāmies Ērenpreisa svētkos Mazsalacā.

Liels notikums  VTG (velotūristu grupai) 2019.gadā bija iniciatīva nobraukt divpadsmit posmos 570 kilometrus par godu Alojas pilsētas vārda 570.gadadienai. Izdevās!

Atzīmējot 10 gadu jubileju, cildinājām visus velo braucējus par izturību, neizsīkstošu enerģiju, jo VTG vidējais vecums ir 70 +.

Jāsaka, ka visus mūsu braucienus vienmēr ir atbalstījusi novada vadība, taču īpaši gribam atzīmēt Alojas dienas centra vadītāju Gunu Krūmiņu, kura palīdzēja gan projektu rakstīšanā, gan velo pārgājienu organizēšanā.

10 gadu jubilejas pasākumā visi tika sveikti ar pateicības rakstiem un nelieliem suvenīriem. Velotūristu grupas dalībniekus sveica arī Alojas pilsētas un pagasta pārvaldniece Zanda Aderniece, biedrības “Alojas seniori” valdes priekšsēdētājs Broņislavs Lapkovskis un Alojas dienas centra vadītāja Guna Krūmiņa.

Turpmākais mērķis  – turpināt braukt! Bet, lai brauktu, novēlu visiem labu veselību, izturību un gribas spēku!

Teksts: VTG organizators Elmārs Muķielis

Foto: Guna Krūmiņa